november 2019

» Lees meer

Doneren

Donaties

Wie De Levende Natuur een warm hart toedraagt en de Stichting naast - of in plaats van - een abonnement extra wil steunen, kan overwegen donateur te worden. Al vanaf € 12,00 wordt men donateur van Stichting De Levende Natuur. De bijdrage kan worden overgemaakt op giro 81935 (NL) of postrekening 000-1701789-21 (B), ten name van de Abonnementenadministratie De Levende Natuur, Wageningen, onder vermelding van 'Donateur'. Donaties aan De Levende Natuur zijn aftrekbaar voor de belasting en komen vanzelfsprekend volledig ten goede aan de kwaliteit, fraaie vormgeving en brede verspreiding van het blad. Dat geeft een goed gevoel!

Legaten

Wie De Levende Natuur testamentair wenst te gedenken, wordt verzocht contact op te nemen met de penningmeester.