november 2020

» Lees meer

Dvd bestellen

De Levende Natuur nu integraal via internet beschikbaar


Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langer mededelingen,
vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn sinds kort als pdf 
beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere 
artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 
Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website 
komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via 
redactie@delevendenatuur.nl

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn sinds kort als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 
Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl