september 1999

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Veranderingen in de kruidlaag in bosreservaten.
  • Dort, K.W. van, L.M. Bouma, M.E.A. Broekmeyer & H.G.J.M. Koop
  • DVD bestellen Boodschap van de bosreservaten: heb geduld en aanvaard onvoorspelbaarheid.
  • Duinhoven, G.A.J. van
  • DVD bestellen Dood hout in de bosreservaten.
  • Hees, A.F.M. & A.P.P.M. Clerkx
  • DVD bestellen Natuurlijke verjonging in bos op arme zandgronden.
  • Clerkx, A.P.P.M. & A.F.M. van Hees
  • DVD bestellen Bosreservaten; en nu verder!
  • Broekmeyer, M.E.A.
  • DVD bestellen Bosreservaten: waarom?
  • Broekmeyer, M.E.A.
  • DVD bestellen De paddestoelenflora van het Berken-Zomereiken- en Wintereiken-Beukenbos.
  • Veerkamp, M.T.
  • DVD bestellen Bosreservaten in Vlaanderen.
  • Vandekerkhove, K. & D. Van Den Meersschaut
  • DVD bestellen Humus en de natuurlijke verjonging van Zomer- en Wintereik.
  • Waal, R.W. de & R.H.E. Winteraeken
  • DVD bestellen Verspreiding van Bosanemoon in het Muizenbos (B) als voorbeeld van kolonisatie door oud-bosplanten.
  • Keersmaeker, L. De, K. Verheyen & M. Hermy

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail