juli 2017

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Inleiding themanummer exoten  
  • pdf downloaden Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten
  • L. de Hoop, J.M.M. van der Loop, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
  • pdf downloaden De aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen
  • T. Adriaens, H. Verreycken & B.A. D'hondt
  • pdf downloaden Hoe om te gaan met invasieve exoten in het natuurbeheer?
  • H.N. Siebel & M.H. Rijks
  • pdf downloaden Exotenbeheer van (besdragende) struiken in de duinen
  • D. Groenendijk & V. van der Spek
  • pdf downloaden Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen)
  • T. Adriaens, Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck
  • pdf downloaden Wegvangen van Pallas’ eekhoorn bij Weert
  • V.A.A. Dijkstra & M.J.J. La Haye
  • pdf downloaden Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak
  • J. Noordijk, P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks
  • pdf downloaden Bestrijding van Aziatische duizendknopen
  • J.F. Oldenburger & J. Penninkhof
  • pdf downloaden Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden
  • R.S.E.W. Leuven, R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, L. van Kemenade, J. Matthews, B. Ode, B. Simons, J.L.C.H. van Valkenburg & G. van der Velde
  • pdf downloaden Interview; Nieuwkomers bij het waterschap
  • R. Nijland
  • pdf downloaden Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?
  • B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk & E.S. Bakker
  • pdf downloaden Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen
  • J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, J.L.C.H. van Valkenburg, L. de Hoop, B. Ode & R.S.E.W. Leuven
  • pdf downloaden Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied?
  • H.F. van Dobben, J. Lamsma & H. Kampf
  • pdf downloaden Exoten in de Nederlandse kustwateren
  • A. Gittenberger & M. Rensing
  • pdf downloaden De toekomst van exoten
  • De themaredactie
  • pdf downloaden LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail