juli 2017

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Inleiding themanummer exoten  
  • Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten
  • L. de Hoop, J.M.M. van der Loop, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
  • De aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen
  • T. Adriaens, H. Verreycken & B.A. D'hondt
  • Hoe om te gaan met invasieve exoten in het natuurbeheer?
  • H.N. Siebel & M.H. Rijks
  • Exotenbeheer van (besdragende) struiken in de duinen
  • D. Groenendijk & V. van der Spek
  • Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen)
  • T. Adriaens, Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck
  • Wegvangen van Pallas’ eekhoorn bij Weert
  • V.A.A. Dijkstra & M.J.J. La Haye
  • Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak
  • J. Noordijk, P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks
  • Bestrijding van Aziatische duizendknopen
  • J.F. Oldenburger & J. Penninkhof
  • Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden
  • R.S.E.W. Leuven, R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, L. van Kemenade, J. Matthews, B. Ode, B. Simons, J.L.C.H. van Valkenburg & G. van der Velde
  • Interview; Nieuwkomers bij het waterschap
  • R. Nijland
  • Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?
  • B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk & E.S. Bakker
  • Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen
  • J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, J.L.C.H. van Valkenburg, L. de Hoop, B. Ode & R.S.E.W. Leuven
  • Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied?
  • H.F. van Dobben, J. Lamsma & H. Kampf
  • Exoten in de Nederlandse kustwateren
  • A. Gittenberger & M. Rensing
  • pdf downloaden De toekomst van exoten
  • De themaredactie
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur, tel. 06-57262672 of stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
Postadres: Kadetenerkamp 44 8014 CA Zwolle tel. 06-57262672 of stuur een e-mail