maart 1993

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Fytoplankton in de Rijn onder invloed van vervuiling.
  • Dijk, G.M. van, G.M.J. Tubbing & P. Schaap
  • DVD bestellen Bescherming van rivieroevers met wilgen.
  • Coops, H., I. van Splunder & M.M. Schoor
  • DVD bestellen Kansen voor de visfauna in de Rijn.
  • Cazemier, W.G.
  • DVD bestellen De Rijn en de Noordzee, onverbrekelijk met elkaar verbonden.
  • Colijn, F.
  • DVD bestellen Veranderingen in de morfologie en de waterkwaliteit van de grote rivieren.
  • Haas, A.W. de & R.M.A. Breukel
  • DVD bestellen Dansmuggelarven en aalscholvers als indicatoren van vervuild bodemslib in sedimentatiegebieden van de Rijn.
  • Guchte, G. van de
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling in uiterwaarden door verhoging rivierdynamiek?
  • Brink, F.W.B. van der, A.G. Klink & G. van der Velde
  • DVD bestellen Het beleid inzake ecologisch herstel van de Rijn.
  • Wit, J.A.W. de
  • DVD bestellen Ongewervelde dieren als indicatoren voor de waterkwaliteit van de Rijn.
  • Vaate, A. bij de & M. Greijdanus-Klaas
  • DVD bestellen Moglichkeiten fur die Erhaltung von ĎAuení am Unteren Niederrhein.
  • Neumann, D. & J. Rutschke
  • DVD bestellen Op zoek naar de sleutel tot het herstel van voedselarme duinvalleien in infiltratiegebieden.
  • Koerselman, W.
  • DVD bestellen Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater.
  • Roelofs, J.G.M. & A. Smolders
  • DVD bestellen Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn-Maasestuarium.
  • Rijt, C.W.C.J. van de & H. Coops