maart 2021

» Lees meer

Adverteren

Lezersgroep

De Levende Natuur is het meest gelezen tijdschrift over natuurbehoud, -beheer en –beleid in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift wordt gelezen door een breed scala aan betrokkenen, variërend van natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en liefhebbers. Uit lezersonderzoek is gebleken dat er op elk abonnement gemiddeld 5 "meelezers" zijn. Daarmee bereikt ons tijdschrift een aanzienlijke doelgroep van geïnteresseerden in aan natuur gerelateerde thema's.

Frequentie

De Levende Natuur verschijnt minimaal zes keer per jaar, steeds in de oneven maanden. Soms zijn daar extra dikke themanummers bij De oplage van reguliere nummers bedraagt circa 2000 exemplaren, waarvan ruim 200 in Vlaanderen. De oplage van themanummers is meestal groter, afhankelijk van het onderwerp. De Levende Natuur wordt gedrukt op A4-formaat.

Formaten

Tarieven

Grootte Regulier nummer
(per nummer)
Themanummer
(per nummer)
4 x regulier nummer Alle nummers
1 pagina   € 700,- € 775,- € 2.600,- € 3.600,-
½ pagina   € 450,- € 500,- € 1.700,- € 2.400,-
¼ pagina   € 275,- € 300,- € 1.050,- € 1.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW. 

Advertenties dienen te passen binnen de doelstelling van De Levende Natuur.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen en opgave van advertenties: Stuur een e-mail naar de advertentieservice.