november 2019

» Lees meer

Adverteren

Lezersgroep

De Levende Natuur is het meest gelezen tijdschrift over natuurbehoud, -beheer en –beleid in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift wordt gelezen door een breed scala aan betrokkenen, variërend van natuurbeheerders tot onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten en liefhebbers. Uit lezersonderzoek is gebleken dat er op elk abonnement gemiddeld 5 "meelezers" zijn. Daarmee bereikt ons tijdschrift een aanzienlijke doelgroep van geïnteresseerden in aan natuur gerelateerde thema´s.

Frequentie

De Levende Natuur verschijnt minimaal zes keer per jaar, steeds circa halverwege de oneven maanden. Een jaargang bestaat uit vier reguliere nummers van tenminste 36 pagina´s en twee dubbeldikke themanummers van tenminste 64 pagina´s. De oplage van reguliere nummers bedraagt circa 2500 exemplaren, waarvan circa 300 in Vlaanderen. De oplage van themanummers bedraagt circa 3000-3500 exemplaren. De Levende Natuur wordt gedrukt op A4-formaat.

Formaten

Tarieven

Grootte Regulier nummer
(per nummer)
Themanummer
(per nummer)
4 x regulier nummer Alle nummers
1 pagina   € 700,- € 775,- € 2.600,- € 3.600,-
½ pagina   € 450,- € 500,- € 1.700,- € 2.400,-
¼ pagina   € 275,- € 300,- € 1.050,- € 1.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn excl. BTW. 

Advertenties dienen te passen binnen de doelstelling van De Levende Natuur.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen en opgave van advertenties: Stuur een e-mail naar de advertentieservice.

Adverteerders in tijdschrift De Levende Natuur

Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga

Onderzoeks- en adviesbureau voor ecologie en verwante thema’s als water, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting.

www.altwym.nl

Buro Bakker

Buro Bakker

Een gezond ecologisch bedrijf met enthousiaste en betrokken mensen voor een gezonde en rijke natuur.

www.burobakker.nl

Van der Goes en Groot

Goes en Groot

Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau.

www.vandergoesengroot.nl

Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg

Maatwerk met visie: inventarisatie en onderzoek, visie- en planvorming, inrichtings- en beheerplannen, monitoring en evaluatie, toetsing aan natuurwetgeving.

www.buwa.nl