mei 2019

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

De Levende Natuur zoekt nieuwe hoofdredacteur

Met een staat van dienst van meer dan 30 jaar heeft hoofdredacteur Bart van Tooren te kennen gegeven zijn werk voor De Levende Natuur eind 2019 te willen beëindigen. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.
Voor zijn of haar werkzaamheden is in de nieuwe situatie ook een vergoeding beschikbaar, waarvoor afspraken moeten worden gemaakt met Uitgeverij Virtumedia, die het tijdschrift sinds 1 januari 2019 produceert.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij een goede ecologische kennis van en ervaring met het natuurbeheer paren aan journalistieke vaardigheden.

De hoofdredacteur wordt geacht samen met het bestuur, eindredactie en uitgeverij Virtumedia de koers van het tijdschrift de komende jaren uit te zetten en leiding te geven aan de redactie. Naast een hoofd- en eindredacteur bestaat deze uit professionals op het gebied van ecologie, natuurbeheer en natuurbehoud, die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het tijdschrift.

Belangstellenden wordt verzocht dit uiterlijk 15 juni kenbaar te maken bij Anton van Haperen, voorzitter bestuur DLN, amm.vanhaperen@gmail.com.

Voor nadere informatie:
Bart van Tooren, huidige hoofdredacteur DLN, bartvantooren@xs4all.nl, 06-15014101.

Mei 2019

Het meinummer komt binnenkort uit! Hierin onder andere artikelen over: het beheer van watercrassula, beuken in het Zoniënwoud en de rivierrombout in de Waal. Voor meer informatie zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda