februari 2020

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Januair 2020

In januari is het eerste nummer van 2020 verschenen met daarin aandacht voor het afscheid van Bart van Tooren en Isa Schimmel-ten Kate, 25 jaar ontgronden, Laatvliegers en meer.

» Lees meer

Wijziging emailadres redactie

Door persoonlijke omstandigheden is het emailadres redactiedln@chello.nl voor onbepaalde tijd buiten gebruik. Daarheen verstuurde berichten worden op dit moment niet gelezen. U wordt verzocht alle berichten voor de redactie van De Levende Natuur te versturen naar redactie@delevendenatuur.nl

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 13,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda