mei 2018

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Mei 2018

Eind mei komt er weer een nieuw nummer uit! Dit nummer bestaat uit diverse artikelen over o.a.: herstel van groot zeegras, hoogveenregeneratie en tapuiten en duinbeheer. Voor alle artikelen, zie de inhoudsopgave.

» Lees meer

Oude nummers De Levende Natuur

Momenteel beschikt de administratie over een grote voorraad oude nummers van De Levende Natuur. Omdat de opslagmogelijkheden beperkt zijn, gaan binnenkort ruim 800 exemplaren verdeeld over de verschillende jaargangen weg. Mocht u als abonnee een nummer missen, dan kunt u deze (zolang de voorraad strekt) gratis ontvangen. Hiervoor vragen we wel een tegemoetkoming in de verzendkosten. Als u interesse heeft voor meerdere exemplaren of grotere aantallen voor bijvoorbeeld een cursus, onderwijs of studie, dan is het ook mogelijk om deze aan te vragen. Als ‘tegenprestatie’ vragen we dan uw bereidheid om derden te wijzen op een abonnement op De Levende Natuur.

Vraag uiterlijk eind maart naar de mogelijkheden bij de administratie: administratie@delevendenatuur.nl.

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

30 mei t/m
31 mei 2018

Symposium Nieuw leven in het veen

Op 30 en 31 mei 2018 organiseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een tweedaags symposium over herstel van laagveennatuur. Binnen een groot gezamenlijk project ‘New LIFE for Dutch Fens’ is hierover veel nieuwe ervaring opgedaan. Iedereen die zich betrokken voelt bij laagveen in Nederland is welkom om zich hierin te verdiepen en om kennis in te brengen. In het symposium is de blik niet alleen gericht op de natuurgebieden zelf, maar ook op de situering in het veenweidelandschap. Het volledige programma en het inschrijfformulier staan op laagveensymposium.nl.

» Lees meer