januari 2021

» Lees meer

Deadlines

De deadlines voor aanlevering van kopij, voorafgaand aan de redactevergaderingen, zijn:     

De redactievergaderingen sluiten aan op deze data, maar natuurlijk kunnen te allen tijde artikelen worden aangeleverd.
De Levende Natuur verschijnt in de oneven maanden; soms zijn daar themanummers bij, waardoor reguliere kopij opschuift.
Voor korte berichten en spoed vereisende artikelen gelden afwijkende procedures. Overleg hierover met de eindredactie.