november 2019

» Lees meer

Deadlines

De eerstvolgende deadlines voor aanlevering van kopij zijn:

De redactievergaderingen sluiten aan op deze data, maar natuurlijk kunnen te allen tijde artikelen worden aangeleverd.
De Levende Natuur verschijnt in de oneven maanden; soms zijn daar themanummers bij, waardoor reguliere kopij opschuift.
Voor korte berichten en spoed vereisende artikelen gelden afwijkende procedures. Overleg hierover met de eindredactie.