september 2019

» Lees meer

Deadlines

De eerstvolgende deadlines voor aanlevering van kopij zijn:

Deze data sluiten aan op de redactievergaderingen, maar natuurlijk kunnen te allen tijde artikelen aangeleverd worden.
De Levende Natuur verschijnt in de oneven maanden; jaarlijks zijn daar in principe twee themanumers bij, waardoor reguliere kopij soms wat meer opschuift.
Voor korte berichten en spoed vereisende artikelen gelden afwijkende procedures. Overleg hierover met de eindredactie.