november 2019

» Lees meer

Lezersservice

Abonnees ontvangen alle tijdschriften thuis. Een jaargang van De Levende Natuur bestaat uit:

Losse uitgaven kunnen worden nabesteld, mits nog leverbaar. Alle artikelen uit De Levende Natuur, vanaf de oprichting in 1896 tot en met 2006, zijn digitaal beschikbaar.

De prijs van een abonnement bedraagt vanaf 1 januari 2019:

Genoemde prijzen gelden voor abonnees in Nederland en België die betalen via incasso of een factuur ontvangen via e-mail. Voor abonnementen buiten Nederland en België en voor abonnees die een papieren factuur willen ontvangen gelden andere tarieven.

U wordt abonnee door:

Een proefabonnement eindigt automatisch, maar we zullen u na afloop uiteraard wel vragen of u interesse heeft in een regulier abonnement!

Een abonnement loopt van 1 januari tot 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk bij de abonnementen-administratie is opgezegd vóór 1 december. Bij een tussentijds abonnement zullen de eerder dat jaar verschenen nummers worden nagestuurd.

* Bij een studentabonnement vragen wij om een kopie of scan van de studentenkaart of PhD-studentenkaart te sturen naar de abonnementenadministratie (zie adres hieronder). Na vier jaar wordt het abonnement (zonder tegenbericht) automatisch omgezet naar een regulier particulier abonnement.

Nadere inlichtingen

Abonnementenadministratie De Levende Natuur
Uitgeverij Virtùmedia
Huis ter Heideweg 13
3705 MA Zeist
administratie@delevendenatuur.nl

Klik hier om te mailen.