februari 2020

» Lees meer

Redactie

Om een zo breed mogelijk spectrum van artikelen over soorten organismen in relatie tot natuurbeheer, -herstel en -beleid te kunnen publiceren is de redactie eveneens zo breed mogelijk georiënteerd. De samenstelling wordt bepaald door verscheidenheid in vakdiscipline en ook in op dit gebied actieve instituten en instellingen.default Hoofdredacteur:
Rik Nijland
riknijl@gmail.com
06-41404541

default Redactiesecretaris:
Melchior van Tweel
Ecologisch adviesbureau Van Tweel
redactie@delevendenatuur.nl
Kadeneterkamp 44
8014 CA ZwolleHoofdredacteur:
Rik Nijland
riknijl@gmail.com
06-41404541
 
default Eindredacteur (via Virtùmedia):
Mischa Brendel
info@mischabrendel.nl
m de graaf Maaike de Graaf
Bosgroep Zuid Nederland
m.degraaf@bosgroepzuid.nl
j hooijmeijer Jos Hooijmeijer
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES)
j.c.hooijmeijer@rug.nl
   
default Piet van der Reest
Provincie Zeeland
pvr@zeeland.nl
p schipper Piet Schipper
Staatsbosbeheer
p.schipper@staatsbosbeheer.nl
default Wouter van Steenis
Vereniging Natuurmonumenten
W.vanSteenis@Natuurmonumenten.nl
j uytvanck Jan Van Uytvanck
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Onderzoeksgroep Beheer van Terrestrische Soorten en Ecosystemen
jan.vanuytvanck@inbo.be
p vergeer Philippine Vergeer
Wageningen Universiteit
leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie
philippine.vergeer@wur.nl