december 1994

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Europa’s behoefte aan groene grenzen.
  • Derckx, H.
  • DVD bestellen Een korte impressie van de Europese Federatie van Natuur- en Nationale Parken
  • Boer, A.
  • DVD bestellen De invloed van het EU-beleid op natuurbescherming in de periferie: Ierland.
  • Schouten, M.G.C.
  • DVD bestellen De aftakeling van de Alpen is ook onze zorg.
  • Straaten, J. van der
  • DVD bestellen Europa: het vergeten continent.
  • Wolters, A.R. & G. Bennett
  • DVD bestellen Grenzeloze soortbescherming?
  • Velde, G. van der, R.S.E.W. Leuven & H.J.R. Lenders
  • DVD bestellen Natuur en landschap in de Nieuwe Hanze Interregio.
  • Vries, H.J. de & Th. Horlitz
  • DVD bestellen Natuurbeheer met een Europese dimensie: Eurosite.
  • Nederveen, M. van
  • DVD bestellen Twinning Zwanenwater - Platier d’Oye - Titchwell Marsh.
  • Klomp, W.
  • DVD bestellen Biogeografische regio’s in de natuurbescherming: grenzen, gradienten en prioriteiten.
  • Jongman, R.H.G.
  • DVD bestellen Boekbespreking.
  • Lankester, K.
  • DVD bestellen Boekbespreking.
  • Haperen, A. van

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail