december 1996

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Sperwers in dorp, cultuurland en bos.
  • Diermen, J. van
  • DVD bestellen De St. Pietersberg als bastion voor zuidelijke planten.
  • Heimans, J.
  • DVD bestellen Torenvalken en sperwers in steden.
  • Heimans, E.
  • DVD bestellen De vogels van Rottum.
  • Brink, H.J. van den
  • DVD bestellen Waarnemingen aan Zilvermeeuwen in de broedkolonie te Wassenaar.
  • Tinbergen, N.
  • DVD bestellen Waarde lezers.
  • Thijsse, J.P., E. Heimans & J. Jaspers
  • DVD bestellen Rottum, en de Plaat.
  • Thijsse, J.P.
  • DVD bestellen De Levende Natuur eeuwig.
  • Schimmel-ten Kate, H.L.
  • DVD bestellen 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming.
  • Schimmel-ten Kate, H.L.
  • DVD bestellen Wel en wee van de Zilvermeeuw door de jaren heen.
  • Spaans, A.L., N.D. van Swelm & R.L. Vogel
  • DVD bestellen De eeuwige St. Pietersberg.
  • Willems, J.H. & M. Lejeune
  • DVD bestellen Voorwoord Eeuwnummer.
  • Winsemius, P.
  • DVD bestellen Ontwikkelingen in flora en vegetatie van Rottumeroog sinds 1916.
  • Meulmeester, A.M. de & J. Janssen
  • DVD bestellen De natuur is niet meer wat zij is geweest en dat is maar goed ook.
  • Kockelkoren, P.
  • DVD bestellen Een wandeling over de St. Pietersberg.
  • Piek, H.
  • DVD bestellen Van Akkerwinde tot Bonte sluipvlieg
  • Wilcke, J.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail