december 1996

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Hunebedden van grote betekenis voor lichenen.
  • Herk, C.M. van, A. Aptroot & P.P.G. van den Boom
  • DVD bestellen De bijdrage van vrijwilligers aan de kennis over de verspreiding van hogere planten.
  • Groen, C.L.G.
  • DVD bestellen Poelenplannen: RAVON en de pragmatische soortbescherming in Nederland.
  • Lenders, H.J.R.
  • DVD bestellen PGO staat voor ...
  • Leeuwen, B.H. van
  • DVD bestellen Nederland kijkt naar hommels.
  • Aptroot, A. & A.L. van Iperen
  • DVD bestellen Kartering van paddestoelen op landelijke en regionale schaal.
  • Kuyper, Th.W.
  • DVD bestellen Kijk op mariene organismen in onze kustwateren.
  • Bruyne, R.H. de & A.W. Gmelig Meyling
  • DVD bestellen Biodiversiteit betreft ook insekten.
  • Barendregt, A.
  • DVD bestellen Vlinderbescherming, van landelijk tot achtertuin.
  • Veling, K.
  • DVD bestellen Het broedvogelmeetnet van SOVON.
  • Saris, F.J.A., H. Sierdsema & E.J.M. Hagemeijer
  • DVD bestellen Een jaar Zoogdiermonitoring.
  • Kaper, A.
  • DVD bestellen Sprinkhanen en de Rode Lijst.
  • DVD bestellen 100 jaar inventariseren in Nederland (PGO's)
  • -

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail