januari 1998

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen In de voetsporen van de eik, postglaciale herkolonisatie-routes.
  • Dam, B.C. van & S. de Vries
  • DVD bestellen Wat is een "exoot"?
  • Hengeveld, R. & F. van den Brink
  • DVD bestellen Exoten bestrijden vanuit ecologisch begrip.
  • Hengeveld, R.
  • DVD bestellen Gevleugelde exoten, vloek of zegen?
  • Lensink, R
  • DVD bestellen Hoe inheems zijn onze inheemse bomen en struiken?
  • Maes, B.
  • DVD bestellen Ecologische achtergronden van het stinzenplantenmilieu.
  • Baas, W.
  • DVD bestellen Zoetwater-exoten in Nederland: aanwinst of verstoring?
  • Brink, F. van den & G. van der Velde
  • DVD bestellen Muskusrat en Beverrat: mooi maar lastig.
  • Barends, F.
  • DVD bestellen Zuidelijk kantmos rukt op in duin, bos en hei: een nieuwe plaag in wording?
  • Stieperaere, H., O. Heylen & P. Sollman
  • DVD bestellen Boerennatuur: kansen voor versterken van de samenhang in de EHS.
  • Opdam, P.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail