juli 2000

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Nieuwe poelen: maatwerk gewenst.
  • Creemers, R., R. Lenders & T. Stumpel
  • DVD bestellen Watersalamanders profiteren snel van nieuwe amfibiepoelen.
  • Buggenum, H.J.M. van
  • DVD bestellen Toekomst voor poelen?
  • Lenders, H.J.R., A.H.P. Stumpel & R.C.M. Cremers
  • DVD bestellen Herstelplan amfibiebiotopen Zeeuws-Vlaanderen 1998-2000.
  • Maas, P.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling voor behoud van de Boomkikker in Zuid-Eschmarke.
  • Braad, J.
  • DVD bestellen Poelenonderzoek in Vlaanderen.
  • Schops, I.
  • DVD bestellen Bezetting en kolonisatie van poelen door Kamsalamander en Bruine kikker in Twente.
  • Sluis, T. van der & R. Bugter
  • DVD bestellen Poelen vol libellen.
  • Jong, Th. de

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail