november 2000

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Kansen voor natuur in de stad.
  • Canters, K.J., J.G. Vos, H.L. Schimmel-ten Kate, G.J. de Bruyn & M.G.C. Schouten
  • DVD bestellen Natuur in de stad: niet uniek, wel anders.
  • Canters, K.J.
  • DVD bestellen De stad: kerngebied voor de mens.
  • Daalder, R.
  • DVD bestellen Korstmossen in de stad.
  • Herk, C.M.
  • DVD bestellen De Haagse Beek: levend water in de stad.
  • Hartog, P.S. & A. Brouwer
  • DVD bestellen Kwaliteitsmeters voor stadsnatuur.
  • Mabelis, A.A.
  • DVD bestellen Muurplanten in de stad.
  • Andeweg, R.W.G.
  • DVD bestellen het binnenstedelijke buitengevoel.
  • Berg, A.E. van den & S. de Vries
  • DVD bestellen Duurzaam functioneren van populatie-netwerken in de stad.
  • Snep, R.P.H., P.F.M. Opdam & R.G.M. Kwak
  • DVD bestellen Samenwerken aan stedelijk natuurbeleid.
  • Vos, J.G.
  • DVD bestellen Inventariseren van de natuur in Haarlem door de bewoners.
  • Vonk, D.H.
  • DVD bestellen Fauna in de stad: mogelijkheden en beperkingen.
  • Mostert, K.
  • DVD bestellen Nieuwe flora: de flora van de grote stad.
  • Meijden, R. van der
  • DVD bestellen Wilde bijen in het stedelijk groen.
  • Koster, A.
  • DVD bestellen Overleven gierzwaluwen in moderne steden en dorpen?
  • Mourmans-Leinders, J.V.M.
  • DVD bestellen De abiotische uitgangssituatie in de stad.
  • Jong, T.M. de
  • DVD bestellen Een woud vol paddestoelen aan de rand van Brussel.
  • Kesel, A. de & B. Vanholen
  • DVD bestellen Paddestoelen in de stad Utrecht.
  • Keizer, P.J.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail