maart 2001

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde.
  • Castelijns, H.J.W.G.
  • DVD bestellen Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen.
  • Deckere, E.M.G.T. de, T. Ysebaert & P. Meire
  • DVD bestellen Het Ďbijzondereí van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium.
  • Damme, S. van, B. De Winder, T. Ysebaert & P. Meire
  • DVD bestellen Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen.
  • Damme, S. van & P. Meire
  • DVD bestellen Het Schelde-estuarium: toekomstvisie.
  • Coosen, J., E. van den Bergh, T. Ysebaert & P. Meire
  • DVD bestellen Verspreidingspatronen en bedreigingen van de arthropodenfauna van het Schelde-estuarium.
  • Hendrickx, F., K.R.C. Desender & J.-P. Maelfait
  • DVD bestellen Spindotters in het Schelde-estuarium.
  • Hoffmann, M.
  • DVD bestellen Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium.
  • Haan, W.A.M. de , E. Van den Bergh & C. Jacobusse
  • DVD bestellen ...en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium!
  • Hamels, I. & W. Vyverman
  • DVD bestellen Vissen weren uit koelwater uit de kerncentrale van Doel.
  • Maes, J.
  • DVD bestellen Stijgende aantallen Finten in de Zeeschelde.
  • Maes, J.
  • DVD bestellen Het landschap van de Schelde.
  • Antrop, M. & P.J. van der Reest
  • DVD bestellen Een rivier met vele gezichten.
  • Broeders, W., L. Coppoolse, K. Desmet, E. Kuijken & L. Meyvis
  • DVD bestellen De Oeverloofslak in het Schelde-estuarium.
  • Bruyndoncx, L., & K. Jordaens
  • DVD bestellen De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium.
  • Bruyndoncx, L., K. Jordaens & P. Meire
  • DVD bestellen Nieuwe start voor Rammekensduinen.
  • Beijersbergen, J. & R. Koole
  • DVD bestellen Grote sterns op de Hooge Platen.
  • Beijersbergen, R.B.A.
  • DVD bestellen Biodiversiteit op de Scheldeschorren.
  • Bergh, E. van den, A. Huiskes, B. Criel, M. Hoffmann & P. Meire
  • DVD bestellen Een kleidijk in Saeftinghe ... natuurlijk veilig.
  • Slager, J.W.
  • DVD bestellen Broedvogels in een nieuw ontstaan schor.
  • Wieland, A.P.
  • DVD bestellen Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium.
  • Ysebaert, T., P.L. Meininger, L.K. Hostens, J. Maes & P. Meire
  • DVD bestellen Bodemdieren langsheen estuariene gradiŽnten.
  • Ysebaert, T. & P.M.J. Herman
  • DVD bestellen Het Life-project MARS.
  • DVD bestellen De betekenis van de Westerschelde voor de Gewone zeehond.
  • Witte, R.H.
  • DVD bestellen Meiobenthos: indicatoren voor vervuiling!
  • Vincx, M.
  • DVD bestellen Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium.
  • Moens, T.W.G., P.M.J. Herman & T. Ysebaert
  • DVD bestellen Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeŽnsoort uit het Schelde-estuarium.
  • Muylaert, K. & K. Sabbe
  • DVD bestellen Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water.
  • Muylaert, K., M. Tackx & K.E.R. Soetaert
  • DVD bestellen De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium.
  • Sabbe, K. & J. Kromkamp
  • DVD bestellen Gebruik en misbruik van de Schelde.
  • Santbergen, L.L.P.A.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail