september 2002

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Ecologische geschiedenis of historische ecologie?
  • Hoste, I.
  • DVD bestellen Mondelinge overlevering als informatiebron voor vissers in de Zwalm.
  • Tack, G.
  • DVD bestellen De Ringslang en de potstal.
  • During, R.
  • DVD bestellen Wijmenteelt en taxonomie van wilgen n Vlaanderen.
  • Zwaenepoel., A.
  • DVD bestellen Sleedoorns en pruimen
  • Maes, N.C.M. & O. Brinkkemper
  • DVD bestellen Wolven als aanwijzers voor verdroging in Drents hoogveen.
  • Baaijens, G.J.
  • DVD bestellen Vegetatie en weekdierfauna van een verdwenen duinmeer bij Noordwijk.
  • Kuijper, W.J.
  • DVD bestellen Het verhaal dat kaarten vertellen.
  • Dirkx, G.H.P.
  • DVD bestellen De 'Agricultural invasion' aan het einde van de 19e eeuw: een onderschatte motor van landschapsveranderingen.
  • Segers, Y.
  • DVD bestellen Rode klaver en Kavervreter: een lotsverbonden duo.
  • Hoste, I.
  • DVD bestellen Prikkeldraad: de doornhaag op haar smalst.
  • Hoste, I.
  • DVD bestellen Landgoederen en buitenplaatsen: verweving van nanatuuur en cultuur.
  • Bakker, P.A.
  • DVD bestellen Het bodemarchief: erfgoed-vernietiging door natuur-creatie.
  • Ervynck, A. & J. Bastiaens
  • DVD bestellen Omgaan met het landschappelijke verleden in natuurontwerpend Nederland.
  • Assche, K.A.M. Van
  • DVD bestellen Ecologische geschiedenis in de praktijk: wat ecologen kunnen aanbieden en verwachten.
  • Hoste, I.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail