november 2002

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Volkstelling onder broedvogels biedt gevarieerd beeld.
  • Saris, F.J.A., J.W. Vergeer, F. Hustings & C. van Turnhout
  • DVD bestellen Vogels van het boerenland: regionale verschillen.
  • Teunissen, W.A. & H. Schekkerman
  • DVD bestellen Twentse Wespendief bereikt krasse leeftijd.
  • Waardenburg, P.A.
  • DVD bestellen Ruimte voor vogels in Nederland: van Vogelwet tot Vogelrichtlijn.
  • Have, T.M. van der
  • DVD bestellen Natuur is economisch belangrijker dan de agrarische sector.
  • Straaten, J. van der
  • DVD bestellen De Vlaamse broedvogelatlas: voorlopige resultaten.
  • Vermeersch, G. & A. Anselin
  • DVD bestellen De Vlaamse Broedvogelatlas... en wat nu?
  • Anselin, A. & G. Vermeersch

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail