mei 2003

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Klimaatsverandering in Nederland.
  • Baede, A.P.M.
  • DVD bestellen Effecten van klimaatsverandering op hogere planten in Nederland.
  • Tamis, W.L.M., M. van 't Zelfde & R. van der Meijden
  • DVD bestellen Korstmossen en mossen: spiegels van de veranderingen in het klimaat.
  • Herk, C.M. van & H.N. Siebel
  • DVD bestellen Libellen vliegen vroeger en noordelijker: een gevolg van klimaatsverandering?
  • Ketelaar, R.
  • DVD bestellen Veranderingen in de Nederlandse ongewerveldenfauna.
  • Kleukers, R.M.J.C. & M. Reemer
  • DVD bestellen Insectenplagen op bomen en klimaatsverandering.
  • Moraal, L.G.
  • DVD bestellen Mariene kustorganismen als bio-indicatoren van klimaatsveranderingen in de Zuidelijke Noordzee.
  • DVD bestellen De Natuurkalender: is vervroeging van het voorjaar zichtbaar?
  • Vliet, A.J.H. & R.S. de Groot
  • DVD bestellen Fenologie van de Bemelerberg in 1979 en 2002.
  • DVD bestellen De teruggang van het Korhoen, een slachtoffer van de klimatologische opwarming?
  • Loneux, M.
  • DVD bestellen Respons van natuurlijke systemen op klimaatsverandering is niet lineair.
  • Heij, G.J.
  • DVD bestellen Klimaatsverandering rammelt aan voedselketens.
  • Visser, M.E. & F. Rienks
  • DVD bestellen Het modelleren van areaalsverschuivingen als gevolg van klimaatsverandering.
  • Nagelkerke, C.J. & J.R.M. Alkemade
  • DVD bestellen Klimaatmodellen en wat ze ons leren.
  • Leemans, R.
  • DVD bestellen Klimaatsverandering vergt aanpassing van het natuurbeleid.
  • Leeuwen, B.H. & P.F.M. Opdam
  • DVD bestellen De blije natuur.
  • Roos, R.J.
  • DVD bestellen Klimaatsveranderingen zijn niet langer te negeren.
  • Tooren, B.F. van & M.E. Visser

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail