november 2003

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Waarom een themanummer over ecologische netwerken?
  • Redactie
  • DVD bestellen Natura 2000: naar een Europees ecologisch netwerk van 'Speciale Beschermingszones'.
  • Decleer, K. & P.C. de Hullu
  • DVD bestellen De Ecologische Hoofdstructuur, ruggengraat van het Nederlandse natuurbeleid.
  • Bos, J. & P.C. de Hullu
  • DVD bestellen Meer geld voor EHS, maar halen doelen blijft onzeker.
  • Dirkx, G.H.P. & M.C.H. Witmer
  • DVD bestellen Het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk: traag maar zeker?
  • Decleer, K.
  • DVD bestellen Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.
  • Dumortier, M., A. Schneiders & E. Kuijken
  • DVD bestellen Beleidswijzigingen EHS: een bedreiging voor soorten?
  • Oostenbrugge, R. van, W. Geertsema, J.A.M. Janssen, M.J.S.M. Reijnen & C.C. Vos
  • DVD bestellen Ecologische streefbeelden geven regionale invulling van de EHS.
  • Verschoor, G. & F.W.B. van den Brink
  • DVD bestellen Ministerie van LNV werkt aan beter begrip EHS.
  • Steneker, E.S.M. & D. Logemann
  • DVD bestellen Investeren in natuur 2004-2007.
  • Vliet, G.M. van der
  • DVD bestellen Hoe belangrijk is agrarisch natuurbeheer voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur?
  • Kleijn, D.
  • DVD bestellen Hoe groot moet een natuurgebied zijn?
  • Berendse, F.
  • DVD bestellen Realisatie van robuuste verbindingen, van kennis naar praktijk.
  • Reijnen, M.J.S.M., P.F.M. Opdam & C.C. Vos
  • DVD bestellen Er zit te weinig beweging in de Ecologische Hoofdstructuur.
  • Bakker, J.P., R.M. Bekker, W.A. Ozinga & M.F. Wallis de Vries
  • DVD bestellen Fosfaat: knelpunt voor realisering EHS op voormalige landbouwgronden?
  • Chardon, W.J. & F.P. Sival
  • DVD bestellen Knelpunten bij bepaling P-beschikbaarheid in bodem.
  • Brouwere, K. de, U. de Gesquiere & R. Merckx
  • DVD bestellen Nieuwe natuur in een oud landschap.
  • Renes, J.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling versterkt het Witte Veen als EHS-kerngebied.
  • Veld, J.W. in 't & O. de Bruijn
  • DVD bestellen Het Vörgersveld op het landgoed Twickel, een bijzonder stukje EHS.
  • Bruijn, O. de & G.J.A. Roelofs
  • DVD bestellen Kalkrijke leem en kanaalkwel: kansen voor de EHS in Noord-Brabant.
  • Jalink, M.H.
  • DVD bestellen Natuur buiten de ecologische netwerken: onvoldoende beschermd!
  • Jansen, A.J.M.
  • DVD bestellen Wat is het perspectief voor de EHS en het VEN?
  • Brink, F.W.B., K. Decleer, M. Dumotier, A.J.M. Jansen & H.L. Schimmel - ten Kate

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail