september 2005

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Heiderestanten in zandig Vlaanderen, een zonnige toekomst?
  • Piessens, K., H.A.I. Stieperaere, T.E.V, de Beelde & M.A. Hermy
  • DVD bestellen Het misverstand over behoud van biodiversiteit van heidelandschappen met natuurdoeltypen.
  • Smidt, J.T. de
  • DVD bestellen De Serra de Estrela als referentiegebied voor herstel van heidelandschappen in de Lage Landen.
  • Jansen, J.
  • DVD bestellen Effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie op Nederlandse heide.
  • Berg, L.J.L. & J.G.M. Roelofs
  • DVD bestellen Grootschalige landschappen en heidebeheer: Dwingelderveld.
  • Everts, F.H., G.J. Baaijens, A.P. Grootjans, N.P.J. de Vries & A. Verschoor
  • DVD bestellen Heide op de Utrechtse Heuvelrug: vergroten en verbinden.
  • Geerdes, A. & H. van Arkel
  • DVD bestellen The heat(h) is on in Vlaanderen!
  • Blust, G. de, B. van der Veken & D. Maes
  • DVD bestellen Herstelbeheer in de heide: een overzicht van maatregelen in het kader van OBN.
  • Dorland, E., R. Bobbink & E. Brouwer
  • DVD bestellen Gerommel in de heide: een goed alternatief voor bekalking!
  • Haveman, R.
  • DVD bestellen Voorwaarden en risico's van herintroductie van planten.
  • Vergeer, P. & N.J. Ouborg
  • DVD bestellen Maaisel opbrengen: het recept voor snel herstel van heidevegetaties?
  • Bekker, R.M., L.J.L. van den Berg, R.J. Strykstra & R. Verhagen
  • DVD bestellen Grote grazers als grote zaaiers in heidegebieden.
  • Mouissie, A.M.
  • DVD bestellen Gaan begrazing op de natte heide en het Gentiaanblauwtje samen?
  • Ketelaar, R. & M.F. Wallis de Vries
  • DVD bestellen Heidebeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer.
  • Weersink, H.F.M.
  • DVD bestellen Heidebeheer moet anders voor reptielen!
  • Stumpel, A.H.P.
  • DVD bestellen Herstel van korstmossen op de heide.
  • Aptroot, A. & C.M. van Herk
  • DVD bestellen Hoe de Zadelsprinkhaan in het zadel te houden?
  • Reemer, M., R.F.M. Krekels & P.H. van Hoof
  • DVD bestellen Nog lange weg te gaan voor volledig herstel heide.
  • Tooren, B.F. van, R. Bobbink, R.M. Bekker, L.J.L. van den Berg, I.C. Knevel & H.L. Schimmel - ten Kate

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail