november 2006

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Het gaat goed met de vrijwillliger!
  • Redactie
  • DVD bestellen Paddestoelen in naaldbossen.
  • Kuyper, Th.W., E. Arnolds, A. van den Berg, R. Chrispijn, L. Jalink & M.T. Veerkamp
  • DVD bestellen Mossen en korstmossen zegggen waar het op staat.
  • Sparrius, L.B., R.J. Bijlsma, J. de Bruijn & C.M. van Herk
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling en flora langs de grote rivieren.
  • DVD bestellen Exoten en andere nieuwkomers in onze zoute wateren.
  • Gmelig Meyling, A.W. & A. Gittenberger
  • DVD bestellen De Zeggekorfslak: bedreigd, maar wijder verspreid dan gedacht.
  • Gmelig Meyling, A.W., S.M.A. Keulen, R.H. de Bruyne & A. Boesveld
  • DVD bestellen Collecties: onmisbaar voor biodiversiteitsonderzoek.
  • Kalkman, V.J. & R.M.J.C. Kleukers
  • DVD bestellen Voelsprieten voor de helft van de Nederlandse biodiversiteit.
  • Tol, J. van, Sj. Tiemersma & Th. Heijerman
  • DVD bestellen Nederland areaalgrenzenland met als voorbeeld de Kleine Vlinders.
  • Kuchlein, J.H.
  • DVD bestellen Waarheen stuurt het weer de vlinderstand?
  • Swaay, C.A.M. van, M.F. Wallis de Vries, W. Baxter & A. van Vliet
  • DVD bestellen Vrijwilligers zetten Kamsalamanders en Modderkruipers op de Natura 2000 kaart.
  • Zollinger, R.
  • DVD bestellen Verspreiding in beeld met kansenkaarten.
  • Sierdsema, H., R. Pouwels, A. van Kleunen & R. Foppen
  • DVD bestellen Vernieuwend achter vleermuizen aan!
  • Limpens, H.J.G.A., D.E.H. Wansink, A.J. Haarsma & L.S.G.M. Verheggen
  • DVD bestellen De waarnemingsprojecten van de KNNV.
  • Damme-Jongsten, M. van
  • DVD bestellen Van RIVON naar VOFF: een geschiedenis met golfbewegingen.
  • Saris, F.J.A., A.J.J. Lemaire & A.F. van de Klundert

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail