november 2007

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Waar staat Natura 2000 nu in Nederland en Vlaanderen?
  • Redactie
  • Natura 2000-beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur.
  • Pelk, M.H.L., M.Th. Lammers & P.C. Schipper
  • Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden.
  • Aggenbach, C.J.S., N.P.J. de Vries, M.H.L. Pelk, M.H. Jalink & P.C. Schipper
  • Habitattypen in Europees perspectief.
  • Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000.
  • Brink, F.W.B. van den & G. Verschoor
  • Het IJsselmeergebied: natuurdoelen voor een ecosysteem in beweging.
  • Noordhuis, R. & M. van Roomen
  • Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten.
  • Crombaghs, B.H.J.M., M. Dorenbosch, R.E.M.B. Gubbels & J. Kranenbarg
  • De Geelbuikvuurpad: perspectief voor een Natura 2000-soort in zeer ongunstige staat.
  • Bosman, W.W., B.H.J.M. Crombaghs & J.B.M. Thissen
  • Interviews.
  • Nijland, R.
  • Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte.
  • Boer, T.E. den
  • Onvoldoende planolgische bescherming van natuurgebieden.
  • Postma, K.A.
  • Betekenis van Natura 2000 voor Kruipend moerasscherm (Apium repens) in België en Nederland.
  • Ronse, A., P. Maas & W. van Wijngaarden
  • Natura 2000 in Vlaanderen: uitdagingen voor de toekomst.
  • Decleer, N. Boone & D. Paelinckx
  • Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming?
  • Cliquet, A. & K. Decleer
  • De impact van LIFE-Natuur projecten voor Natura 2000 in Nederland.
  • Raeymaekers, G. & C.Y. Weebers
  • LIFE-natuur in Vlaanderen volgt modernste natuurbeschermingsconcepten.
  • Herremans, J.P.
  • Natura 2000 in Nederland en Vlaanderen: goed op weg naar duurzame instandhouding?
  • Pelk, M.L.H., C.J.S. Aggenbach, P.C. Schipper, F.W.B. van den Brink, H.K. Schimmel-ten Kate & K. Decleer

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail