maart 2008

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Natuurbeheer van kwelders.
  • Bakker, J.P.
  • De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden.
  • Eijsackers, H.J.P.
  • Natuur en stromend water.
  • Smits, A.J.M.
  • Natuurherstel: ecologische en filosofische dimensies.
  • Schouten, M.G.C.
  • De uitdagingen van Natuur- en Milieueducatie.
  • Koppen, C.S.A. van & M. Margadant-van Arcken
  • De Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer: een terugblik.
  • Berendse, F.
  • Toekomstperspectief voor de Noordse woelmuis op Tiengemeten?
  • Thissen, J.B.M., R.H. Witte van den Bosch & D.L. Bekker
  • Reactie op ‘Zoetwatergetijdenatuur keert terug op Tiengemeten’ van Marion de Boo in januarinummer, 109 (1): 22 - 26.
  • Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes.
  • Hoorn, M.W. van den, T.H. van den Hoek & R.C. Nijboer
  • Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdynamiek van een beek en de beekfauna is, ook in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, van groot belang voor optimaal beheer en behoud van beekecosystemen. In dit artikel wordt ingegaan op het voorkomen van de in Nederland zeldzame kokerjuffer Agapetus fuscipes, als indicator.
  • Extra poetsbeurt voor natuurpareltjes.
  • Nijland, R.
  • Begin februari tekenden zes organisaties het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail