mei 2008

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Van soortbeschermingsplannen naar leefgebiedenbenadering.
  • Joop, P., T.G.Y. van den Broek, J.P. Cronau & T.J. Verstrael
  • Het succes van actieve soortenbescherming voor fauna.
  • Wiersinga, W.A., H.J.R. Lenders & J.B.M. Thissen
  • Case: de Hazelmuis, een kwestie van overleven op de grens.
  • Foppen, R.P.B., L.S.G.M. Verheggen & G. Verbeylen
  • De leefgebiedenbenadering in de praktijk van de beheerders.
  • Haan, B. de & W. van Steenis
  • Case: Kennis voorwaarde voor bescherming hoogveenglanslibel.
  • Groenendijk, D. & J.H. Bouwman
  • Soortenbeleid zonder ambassadeurs.
  • Nijland, R.
  • Soortenbeleid in Vlaanderen.
  • Bruyn, L. de
  • Soortherstelproject Kwabaal: nieuwe kansen voor een verdwenen vissoort in Vlaanderen.
  • Coeck, J., A. Dillen, D. de Charleroy, I. Vught & K. De Gelas
  • Case: Beschermingsproject Grauwe kiekendief als opmaat voor effectieve akkervogelbescherming.
  • Koks, B.J.
  • Moerasvogels: voorschot op een nieuwe benadering.
  • Bruijn, B. de & R.F.J. van Beusekom
  • Uitvoering soortenbeleid door de provincies: regionaal maatwerk.
  • Beenen, R., J.A. van der Weele, H.I. Iken & J.P. Cronau
  • Case: De Rugstreeppad als pionier in nieuwe aanpak Ruimtelijke Ordening.
  • Water, E.E. van de & R. Zollinger
  • LIFE project AMBITION herstelt leefgebieden van vijf bedreigde amfibiesoorten.
  • Zollinger, R. & W.W. Bosman
  • De bouwer is niet meer per se de grote vijand.
  • Nijland, R.
  • Is actieve soortenbescherming kansrijk voor bedreigde inheemse vaatplanten?
  • Bescherming akkerflora in de Provincie Utrecht.
  • Dool, E. van den
  • Case: laat Valkruid niet vallen!
  • Luijten, S.H. & J.G.B. Oostermeijer
  • Nieuw perspectief voor bedreigde biodiversiteit?
  • Verstrael, T.J., T.G.Y van den Broek, J.P. Cronau, R. van Westrienen, W.A. Wiersinga & H.L. Schimmel- ten Kate

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail