januari 2009

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • 20 jaar ontgronden voor natuur…
  • De redactie
  • Omvang van ontgronding in Nederland is niet bekend
  • M.E. Sanders
  • Natuurontwikkeling door ontgronding in Vlaanderen: een kort overzicht
  • J. Van Uytvanck, K. Decleer & P. Adriaens
  • 20 jaar ontgronden voor natuur op zandgronden
  • R.M. Bekker
  • Herstel van binnenduinranden
  • B.W.A.F.H. van den Boom, C.J.W. Bruin & H.G.J.M. van der Hagen
  • Effectiviteit van afgraven voor natuurherstel in de provincie Zeeland
  • F.P. Sival, W.J. Chardon, M. van Rooij & P.J. van der Reest
  • Dagvlinders en natuurontwikkeling: meer vlinders door ontgronding?
  • R.M. Bekker & M.F. Wallis de Vries
  • Ontgronden op voormalige landbouwgronden: doeltreffend maar ook toereikend?
  • A.J.P. Smolders, E.C.H.E.T. Lucassen, M. van Mullekom, H.B.M. Tomassen & E. Brouwer
  • Is het mogelijk om met uitmijnen in plaats van ontgronden voldoende fosfaat kwijt te raken?
  • W.J. Chardon, F.P. Sival, R.H. Kemmers, S.P.J. van Delft & G.F. Koopmans
  • ‘Verpitrussing’ bij natuurontwikkeling: voorkomen is beter dan genezen
  • L.P.M. Lamers, E.C.H.E.T. Lucassen, H.B.M. Tomassen, A.J.P. Smolders & J.G.M. Roelofs
  • Aandacht voor monitoring van natuurontwikkeling!
  • Th.C.P. Melman, A.T.Kuiters, H.P.J.Huiskes & W.R.M. van Heusden
  • Praktische aspecten van de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten
  • A. Stoker
  • Ontgrondingen en cultuurhistorie: knelpunt of kans?
  • D.M. Purmer
  • Ontgronden en bodembeestjes: geen gelukkige combinatie
  • P. Kardol, A. van der Wal, T.M. Bezemer, W. de Boer & W.H. van der Putten
  • Leren van 20 jaar ontgronden voor natuur
  • R.M. Bekker, I.C. Knevel, E.C.H.E.T. Lucassen, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De 12 Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail