september 2009

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Een Themanummer over de Noordzee
  • De redactie
  • Gebiedsbescherming en biodiversiteit in de Noordzee
  • H.J. Lindeboom, H.J.L. Heessen, M.S.S. Lavaleye & M.F. Leopold
  • De Bruinvis in de Noordzee: ongrijpbaar visvarken verstrikt in visnetten en regelgeving
  • C.J. Camphuysen & A. Trouwborst
  • Haaien en roggen in de Noordzee
  • H.J.L. Heessen & J.R. Ellis
  • Eikapsels van roggen, zeldzamer dan ooit
  • A.W. Gmelig Meyling
  • De Noordkromp
  • R. Witbaard
  • Onderwatergeluid: één van de grootste bedreigingen van zeedieren
  • R.A. Kastelein
  • Wulk en Purperslak, naast TBT bedreigd door visserij en zandsuppletie
  • C.C. ten Hallers-Tjabbes & A.W. Gmelig Meyling
  • Klimaatverandering in de Noordzee: gevolgen voor vis
  • I. Tulp, R. van Hal, R. ter Hofstede & A.D. Rijnsdorp
  • De Noordzee ontdekken met Coastwatch
  • I. Span
  • Zwerfvuil in de Noordzee: klein afval met grote gevolgen
  • J.A. van Franeker
  • Zandwinning en kustsuppleties: het samengaan van kustverdediging en natuurbescherming
  • G.M. Janssen & M.J.C. Rozemeijer
  • Offshore windenergie: effecten op vogels
  • S. Dirksen, K.L. Krijgsveld & R.C. Fijn
  • Onderwaternatuur op harde substraten in de Noordzee
  • S. Bouma, W.M. Liefveld, W. Lengkeek & H.W. Waardenburg
  • Groen licht voor vogels
  • J. Marquenie, F. van de Laar & H. Poot
  • Visserijbeleid en natuurbeschermingsbeleid: één zee, twee werelden
  • A. Blees-Booij & S.J. van Leeuwen
  • Interview; Ruimte genoeg op zee
  • R. Nijland
  • Interview met Pavel Klinckhamers (Greenpeace) en Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissersbond)

  • Gebiedsbescherming in een variabel ecosysteem, problemen en mogelijkheden in de Noordzee
  • H.J. Lindeboom
  • Bescherming van biodiversiteit in de Noordzee: beleid en beheer
  • M. Harte & W. Broeksma
  • Aanwijzing beschermde gebieden op de Noordzee
  • M.M. Giesen
  • Beleid tot behoud mariene biodiversiteit Noordzee: werkt het ook?
  • S.J. van Leeuwen & J.P. Beck
  • Beschermde gebieden: ambitie nodig!
  • T.J.A. Rammelt
  • Herstelmogelijkheden voor de Noordzee
  • B.F. van Tooren, W. Broeksma, I.C. Knevel, S.J. van Leeuwen, H.J. Lindeboom, H.L. Schimmel-ten Kate & L. van der Veen
  • Mededeling ZKO
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • Internationale verdragen en kaarten beschermde gebieden NL + B

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail