januari 2010

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland
  • K. Koffijberg, J.H. Beekman, F. Cottaar, B.S. Ebbinge, H.P. van der Jeugd, J. Nienhuis, D. Tanger, B. Voslamber & E. van Winden
  • Aantallen en trends van overwinterende ganzen in Vlaanderen
  • K. Devos & E. Kuijken
  • Betekenis van natuurgraslanden voor overwinterende ganzen
  • D. Bos, Th. Boudewijn & J.P. Bakker
  • Interviews; ‘Best onaangenaam, al die ganzen op je land’
  • Rik Nijland
  • Toenemende aantallen ganzen, toenemende kosten?
  • F.P.J. van Bommel & T.M. van der Have
  • Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en Smienten
  • F.F. van der Zee, D. Bos, Th.C.P. Melman, P.J. van der Reest, R.H.M. Verhoeven & M. Wesselius
  • Bescherming van overwinterende ganzen in België
  • E. Kuijken
  • Kleurring- en Halsbandprogramma’s bij ganzen
  • Broedende ganzen in Nederland
  • B. Voslamber, H.P. van der Jeugd & K. Koffijberg
  • Spectaculaire toename van Grauwe ganzen in Saeftinghe
  • H.J.W.G Castelijns & C. Jacobusse
  • Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands
  • J.Th. Vulink, M. Tosserams, J. Daling, H.van Manen & M. Zijlstra
  • Casus: Natuurontwikkeling en nieuwe natuur in de Delta lokken broedende ganzen
  • G.L. Ouweneel
  • Effect van zomerbegrazing door Grauwe ganzen op de uitbreiding van waterriet
  • E.S. Bakker
  • Ganzen brengen landbouw naar het ven
  • E. Brouwer & T.G.Y. van den Broek
  • Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en Brandganzen
  • D. Kleijn & D. Bos
  • Bestrijding van Grauwe ganzen: ingrepen op ei-niveau
  • B. Voslamber
  • Beheer van overzomerende ganzen door Natuurmonumenten
  • B.W.A.F.H. van den Boom, B.F. van Tooren, E.H. de Hoop & T.G.Y. van den Broek
  • Ganzen in de Lage Landen
  • B.S. Ebbinge, B. Voslamber, M. Wesselius, J.C.E.W. Hooijmeijer, P.J. van der Reest & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer
  • Mededeling/Advertenties

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail