maart 2011

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden ‘Genetica in natuurbeheer’: hoe ver staan we anno 2011?
  • M. Hoffmann
  • pdf downloaden Aandacht voor genetische aspecten in natuurbeheer
  • P. Breyne & J. Mergeay
  • Algemene inleiding tot de relatie tussen genetica en natuurbeheer

  • pdf downloaden Genetica in het natuurbeheer: een onderschat werkinstrument
  • H.P. Koelewijn & A.T. Kuiters
  • Overzicht van hoe genetica gebruikt kan worden als monitoringsinstrument met ter illustratie het voorbeeld van de herintroductie van de Otter in Nederland.

  • pdf downloaden Hoe fragmentatie en genetische erosie het aanpassingsvermogen en de overlevingskans van populaties ondermijnen: experimentele evidentie
  • R. Bijlsma, J. Bakker, D. Joubert & M.E.C. van Rijswijk
  • Aan de hand van de modelsoort Drosophila melanogaster (fruitvlieg) is nagegaan wat de effecten zijn van habitatfragmentatie en genetische drift op het aanpassingsvermogen en de overlevingskansen van populaties.

  • pdf downloaden Genetisch onderzoek van zoetwatervissen ten dienste van natuurbeheer
  • J.A.M. Raeymaekers, K. De Gelas, A. Kobler, M.H.D. Larmuseau, G.E. Maes, J.K.J. Van Houdt, W. Van Neer & F.A.M. Volckaert
  • Genetisch onderzoek naar riviervissen in relatie tot effecten van waterkwaliteit op de overlevingskansen van riviervissen, de problematiek van habitatfragmentatie (barrières voor vismigratie), herintroducties en de aanwezigheid van exoten.

  • pdf downloaden Routinematige screening van genetische barcodes bij groene kikkers legt verborgen invasies bloot
  • J. Mergeay, G. Holsbeek, F.A.M. Volckaert & L. De Meester
  • Hoe DNA-barcoding kan bijdragen aan tracering van invasies van exoten, zoals bij groene kikkers.

  • pdf downloaden Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren
  • A. Vanden Broeck & S.M.G. de Vries
  • Voorbeeld van problematiek van exoten aan de hand van genetische vervuiling bij de Zwarte populier.

  • pdf downloaden Genetische verbondenheid en diversiteit bij Huismussen: van het platteland naar de stad
  • C. Vangestel, J. Mergeay & L. Lens
  • De invloed van antropogene druk en veranderende leefomstandigheden op genetische variatie en genetische uitwisseling tussen populaties van Huismussen, en de kansen voor instandhouding van deze soort.

  • pdf downloaden Milieu en Genetica, twee zijden van dezelfde natuurbeheermedaille
  • P. Vergeer & N.J. Ouborg
  • Analyse van de invloed van genetische factoren en omgevingscondities op het wel en wee van populaties van Blauwe knoop (Succisa pratensis

  • pdf downloaden Door studenten/promovendi
  • R. Kentie, R. Radersma & J. Ouwehand
  • promovendi van het ‘Centre for Ecological and Evolutionary Studies’ (RUG)

  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden Begrippenlijst
  •  

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail