september 2012

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Themanummer particulier natuurbeheer
  • M.F.F.W. Jans, M.E. Sanders, P.J. van der Reest & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Particulier natuurbeheer – wat is dat?
  • E.J.M. Aertsen
  • Particulier natuurbeheer in de praktijk
  • M.F.F.W. Jans
  • Casus; Het Westersche Veld: succesvolle natuuruitbreiding bij particuliere natuurbeheerder.
  • M.J. Duintjer & M. Lumkes
  • Bijdrage particuliere grondeigenaren aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur
  • M.E. Sanders
  • Casus; Een vitale toekomst voor Polder Oukoop
  • W.A.M. Jansen
  • Natuurherstel op voormalige landbouwgronden `Twaalf jaar Particulier natuurbeheer`
  • W. van Boschinga
  • Casus; Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol
  • J. Beijersbergen & M. Nijmeijer
  • Casus; Keuze voor particulier natuurbeheer in Reiderwolde ter discussie
  • A.J. van Middelkoop
  • Natuurherstel door Effectgerichte Maatregelen bij de Unie van Bosgroepen
  • N. de Kort-Langeveld, A.J.M. Jansen & M.F.F.W. Jans
  • Casus; Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve
  • R.F. van der Burg & W. Francke
  • Casus; Landgoed Schultenwolde: natuurrijke parel in Twente
  • G. Boedeltje, R.J.J. van Dongen, A.T.W. Eysink & T.B.J. Keizers
  • Water- en natuurbeheer op Twickel
  • H. Gierveld
  • Casus; Hydrologisch herstel op landgoed Het Lankheet
  • J.H. Bouwman, B.H. Rouffaer, E. Brinckmann, T.B.J. Keizers & I. de Lange
  • Natura 2000: kansrijk voor particulier natuurbeheer op de Veluwe
  • M. van der Veen
  • Casus; Naar nieuw evenwicht tussen landbouw, natuur en water op het landgoed Kolland
  • M.A.P. Horsthuis & W.H.J. de Beaufort
  • "Voor wat, hoort wat" - Interview met Frank Gorter van Landgoed Welna
  • Rik Nijland
  • Particulier natuurbeheer en bos
  • E.A.H Thomassen & M.F.F.W. Jans
  • Casus; Naar een meer natuurlijk bosbeheer op Landgoed Prattenburg
  • G.E. Koopmans
  • Ondernemerschap essentieel voor succesvolle combinatie van natuur en recreatie
  • Casus; Landgoed De Hoevens
  • F.M.B. van der Lande & B.G.M. Huisman
  • Casus; Middachten, een eeuwenoud landgoed in bedrijf
  • A.T. Fennema
  • Perspectief voor particulier natuurbeheer
  • P.J. van der Reest, M.F.F.W. Jans, M.E. Sanders & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Door studenten/promovendi
  • A. Greijdanus & A. van Dijkhuizen onder begeleiding van D.J. Stobbelaar & J. Janssen.
  • De verbindende kracht van landgoed Junne

  • Door studenten/promovendi
  • M. van der Heiden, R. Hogeling & O. van der Geest onder begeleiding van R. Ketelaar.
  • Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland.

  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De 12 Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen
   Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail