maart 2013

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Redactioneel: Natuurbeleid in de 21ste eeuw (1)
  • De DLN redactie
  • pdf downloaden Draagvlak in een veranderende samenleving
  • A.E. Buijs & C.S.A. van Koppen
  • pdf downloaden De toekomst van natuurbeleving in Nederland; hoezo natuur?
  • Th.A.B. van Slobbe
  • pdf downloaden Wie waardeert welke natuurgebieden waarom? Over wat natuurbeheer kan leren van de markteconomie.
  • F.J. Sijtsma & M.N. Daams
  • pdf downloaden Agrarisch Natuurbeheer: wat kost het, wat levert het op en hoe kan het beter?
  • D. Kleijn
  • Vergroening of schaamgroen? Kansen voor natuur en landschap onder het nieuwe Europese landbouwbeleid
  • A. van Doorn
  • pdf downloaden How to develop the nature conservation strategies for The Netherlands?
  • O. Ovaskainen
  • pdf downloaden Biografie over Victor Westhoff: een oproep
  • F. Saris
  • Door studenten/promovendi: De virtuele verbreiding van zaden.
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Utrechts Landschap en Het Groninger Landschap

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail