juli 2013

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Natuurkwaliteit en biogeochemie
  • De redactie
  • Van landbouw naar natuur: gericht op zoek naar kansen!
  • M. van Mullekom, E.C.H.E.T. Lucassen, M.J. Weijters, H.B.M. Tomassen, R. Bobbink & A.J.P. Smolders
  • Het veenweidegebied: pompen en verzuipen?
  • A.J.P. Smolders, J. van Diggelen, J. Loermans, G. van Dijk, M. van Mullekom & L.P.M. Lamers
  • Effecten van verhoogde stikstofdepositie: is herstelbeheer zinvol?
  • R. Bobbink, L.J.L. van den Berg, H.B.M. Tomassen & M.J. Weijters
  • Behoud van variatie in vennen met behulp van biogeochemische inzichten
  • E. Brouwer & E.C.H.E.T. Lucassen
  • Waternatuur in een veranderend klimaat
  • L.P.M. Lamers, M. Poelen, L.J.L. van den Berg, J.J.M. Geurts, J.G.M. Roelofs & A.J.P. Smolders
  • Interview met Jan Roelofs, wetenschappelijk directeur van Onderzoekcentrum B-WARE: “Grondig biogeochemisch onderzoek onmisbaar voor natuurherstel.”
  • Marion de Boo
  • pdf downloaden Introductie van soorten via maaisel na herinrichting: ongeduld of wijsheid?
  • R. Loeb & M. Weijters
  • Werk in uitvoering; Omhoog met het veen: herstel van veengroei in het Ilperveld
  • B.P. van de Riet, E. van den Elzen, L.P.M. Lamers & N. Hogeweg
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer
  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en It Fryske Gea

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail