september 2013

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Ongewervelden en natuurbeheer
  • Redactie
  • Aandacht voor ongewervelden in het natuurbeleid
  • M.F. Wallis de Vries
  • 1000-soortendagen markeren belang van ongewervelden
  • E.O. Colijn
  • Spinnen in een ruimtelijke en evolutionaire context van natuurbeheer
  • D. Bonte, K. Lambeets & M. Vandegehuchte
  • Zweefvliegen houden van oude bossen
  • W. van Steenis & M. Reemer
  • pdf downloaden Kevers van dood hout
  • De Vermiljoenkever: een voor Nederland nieuwe habitatrichtlijnsoort geeft aanwijzingen voor bosbeheer
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, A.P.J.A. Teunissen & C.F.P. Vendrig
  • Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen
  • S. Schelfhout, A. De Schrijver, L. Vesterdal, J. Mertens & K. Verheyen
  • De invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel
  • E.P. Brinkman & W.H. van der Putten
  • Zonder dood, minder leven; Ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer
  • E.O. Colijn & B. Beekers
  • Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, J.T. Smit, K. Veling & M.F. Wallis de Vries
  • Begrazing: een vloek of een zegen voor sprinkhanen?
  • M.J.J. Schrama & A.L.D. van der Plas
  • Mierengemeenschappen in het heidelandschap
  • R. Versluijs, J.J. Vogels & C.G.E. van Noordwijk
  • Profiteren geleedpotigen van maaiselverspreiding in natuurontwikkelingsgebieden?
  • C.G.E. van Noordwijk & A. Klimkowska
  • Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden?
  • B. Wouters & H.H. van Oosten
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail