september 2013

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Ongewervelden en natuurbeheer
  • Redactie
  • pdf downloaden Aandacht voor ongewervelden in het natuurbeleid
  • M.F. Wallis de Vries
  • pdf downloaden 1000-soortendagen markeren belang van ongewervelden
  • E.O. Colijn
  • pdf downloaden Spinnen in een ruimtelijke en evolutionaire context van natuurbeheer
  • D. Bonte, K. Lambeets & M. Vandegehuchte
  • pdf downloaden Zweefvliegen houden van oude bossen
  • W. van Steenis & M. Reemer
  • pdf downloaden Kevers van dood hout
  • pdf downloaden De Vermiljoenkever: een voor Nederland nieuwe habitatrichtlijnsoort geeft aanwijzingen voor bosbeheer
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, A.P.J.A. Teunissen & C.F.P. Vendrig
  • pdf downloaden Over de intieme relatie tussen boomsoorten en regenwormen
  • S. Schelfhout, A. De Schrijver, L. Vesterdal, J. Mertens & K. Verheyen
  • pdf downloaden De invloed van het bodemleven op plantengroei en natuurherstel
  • E.P. Brinkman & W.H. van der Putten
  • pdf downloaden Zonder dood, minder leven; Ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer
  • E.O. Colijn & B. Beekers
  • pdf downloaden Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen
  • J. Noordijk, E.O. Colijn, J.T. Smit, K. Veling & M.F. Wallis de Vries
  • pdf downloaden Begrazing: een vloek of een zegen voor sprinkhanen?
  • M.J.J. Schrama & A.L.D. van der Plas
  • pdf downloaden Mierengemeenschappen in het heidelandschap
  • R. Versluijs, J.J. Vogels & C.G.E. van Noordwijk
  • pdf downloaden Profiteren geleedpotigen van maaiselverspreiding in natuurontwikkelingsgebieden?
  • C.G.E. van Noordwijk & A. Klimkowska
  • pdf downloaden Kink in de (voedsel)keten van duingraslanden?
  • B. Wouters & H.H. van Oosten
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur, tel. 06-57262672 of stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
Postadres: Kadetenerkamp 44 8014 CA Zwolle tel. 06-57262672 of stuur een e-mail