mei 2015

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Een themanummer over 50 jaar Drentsche Aa
  • De redactie
  • pdf downloaden Kennismaking met het Drentsche Aa-gebied met overzichtskaart
  • pdf downloaden Veuroetgaank
  • Louis Albert Roessingh
  • pdf downloaden Gedachtenplan Stroomdallandschap; hoe kwam de bescherming van de Drentsche Aa op de kaart?
  • B. Hanskamp & J.C. Smittenberg
  • pdf downloaden Het Drentsche Aa-gebied, ruim 50 jaar draagvlak, dwarsverbanden en deskundigheid
  • H.J. van der Windt & S. van Bommel
  • pdf downloaden Het Drentsche Aa-gebied: een voortdurende uitdaging voor het terreinbeheer
  • E.J. Lammerts, H. Offringa, R. Postma & W. Winter
  • pdf downloaden De waterhuishouding als bepalende factor voor natuur in de Drentsche Aa
  • C.J.S. Aggenbach, A.P. Grootjans, P.P. Schollema, P. Hendriks & H.R. Jager
  • pdf downloaden Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting
  • P.P. Schollema, M. van Dongen, H. van Dam, H.V. Winter, A.B. Griffioen & A.I. de Vroome
  • pdf downloaden Kader; De beekrombout is terug in de Drentsche Aa!
  • R. Manger & H.P. Offringa
  • pdf downloaden Vegetatieontwikkeling Drentsche Aa 1982-2012
  • F.H. Everts, N.P.J. de Vries, B. Hoentjen, A.P. Grootjans & C.J.S. Aggenbach
  • pdf downloaden Orchideeën in het dal van de Drentsche Aa
  • H. Dekker & H.P. Offringa
  • pdf downloaden Behoud van de Stengelloze sleutelbloem in het Drentsche Aa-gebied
  • S.H. Luijten, A.C. Vos-Smit, H.P. Offringa & J.G.B. Oostermeijer
  • pdf downloaden Zwartblauwe rapunzel langs de Drentsche Aa
  • J.E. Dijkhuis, M.M. Kwak & J.C. Smittenberg
  • pdf downloaden Vijftig jaar broedvogels van de Drentsche Aa
  • W. van Manen, B. Dijkstra & Y. de Vries
  • pdf downloaden Scenes uit een huwelijk: vijftig jaar natuurbeheer en erfgoedzorg in het Drentsche Aa gebied
  • J.N.H. Elerie & Th. Spek
  • pdf downloaden Natura 2000 - Europese topnatuur in het Drentsche Aa-gebied
  • E.B. Adema & H. Dekker
  • pdf downloaden Drentsche Aa bij de tijd; Visie van Staatsbosbeheer op ontwikkeling en beheer in de 21e eeuw
  • P.C. Schipper, J.N.H. Elerie, E. Takman, J.A. Wolf & U. Vegter
  • pdf downloaden Vijftig jaar bescherming van de Drentsche Aa, wat is het vooruitzicht?
  • P.C. Schipper, J.P. Bakker, J.C. Smittenberg, U. Vegter, J.C.E.W. Hooijmeijer & H.L. Schimmel-ten Kate
  • pdf downloaden Signalement + Mededelingen
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • De pagina is samengesteld en gefinancieerd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Het Zeeuwse Landschap 

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail