juli 2016

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Op weg naar de natuurinclusieve stad
  • De redactie
  • 10 jaar stadsvogelbescherming: denken en doen
  • L.H. Louwe Kooijmans, R.G.M. Kwak & J. Schoppers
  • Stadsgeheimen; Muurplanten  in Den Haag
  • E.D. Vogelaar
  • Stadsnatuur heeft de toekomst
  • R.P.H. Snep
  • Stadsgeheimen; De Amsterdamse vissen
  • G. Timmermans
  • Stad in ontwikkeling – vlinders als bruggenbouwers
  • D. Gorissen & V. Persoons
  • Stadsnatuur vanuit gemeentelijk perspectief: de Leuvense binnenstad
  • W. Verheyden
  • Interviews; Op de bres voor een groene stad
  • Rik Nijland
  • Weten wat er leeft in stad en haven: stadsecologie in Rotterdam (met excursie)
  • A. de Baerdemaeker, M.A.J. Grutters, W. Moerland, G. Bakker, R.G.W. Andeweg & N. de Zwarte
  • Klik hier voor de complete literatuurlijst.

  • Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in
  • J. Schoppers, C.A.M. van Turnhout, L.H. Louwe Kooijmans & T. van der Meij
  • Stedelijke ecologie en insecten
  • T.J.A. Faasen
  • Stadsgeheimen; De Gierzwaluw in Tilburg
  • M.T.M. Cillessen
  • Poelenadoptieprogramma Eindhoven, natuureducatie in de stad
  • P.A.M. van Leeuwen-de Bruijn
  • Het Kanaalpark in ’s-Hertogenbosch, natuurlijke verbinding door de stad
  • J.J.J.A. Willems
  • Stadsgeheimen; Gewone dwergvleermuis in Utrecht
  • Het belang van stadsnatuur
  • R.P.H. Snep, N. de Zwarte, M.C.C. de Graaf, P. Vergeer, A. Vliegenthart & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur, tel. 06-57262672 of stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
Postadres: Kadetenerkamp 44 8014 CA Zwolle tel. 06-57262672 of stuur een e-mail