juli 2016

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Op weg naar de natuurinclusieve stad
  • De redactie
  • pdf downloaden 10 jaar stadsvogelbescherming: denken en doen
  • L.H. Louwe Kooijmans, R.G.M. Kwak & J. Schoppers
  • pdf downloaden Stadsgeheimen; Muurplanten  in Den Haag
  • E.D. Vogelaar
  • pdf downloaden Stadsnatuur heeft de toekomst
  • R.P.H. Snep
  • pdf downloaden Stadsgeheimen; De Amsterdamse vissen
  • G. Timmermans
  • pdf downloaden Stad in ontwikkeling – vlinders als bruggenbouwers
  • D. Gorissen & V. Persoons
  • pdf downloaden Stadsnatuur vanuit gemeentelijk perspectief: de Leuvense binnenstad
  • W. Verheyden
  • pdf downloaden Interviews; Op de bres voor een groene stad
  • Rik Nijland
  • pdf downloaden Weten wat er leeft in stad en haven: stadsecologie in Rotterdam (met excursie)
  • A. de Baerdemaeker, M.A.J. Grutters, W. Moerland, G. Bakker, R.G.W. Andeweg & N. de Zwarte
  • Klik hier voor de complete literatuurlijst.

  • pdf downloaden Stadsvogels tellen: Meetnet Urbane Soorten gaat tiende jaar in
  • J. Schoppers, C.A.M. van Turnhout, L.H. Louwe Kooijmans & T. van der Meij
  • pdf downloaden Stedelijke ecologie en insecten
  • T.J.A. Faasen
  • pdf downloaden Stadsgeheimen; De Gierzwaluw in Tilburg
  • M.T.M. Cillessen
  • pdf downloaden Poelenadoptieprogramma Eindhoven, natuureducatie in de stad
  • P.A.M. van Leeuwen-de Bruijn
  • pdf downloaden Het Kanaalpark in ’s-Hertogenbosch, natuurlijke verbinding door de stad
  • J.J.J.A. Willems
  • pdf downloaden Stadsgeheimen; Gewone dwergvleermuis in Utrecht
  • pdf downloaden Het belang van stadsnatuur
  • R.P.H. Snep, N. de Zwarte, M.C.C. de Graaf, P. Vergeer, A. Vliegenthart & H.L. Schimmel-ten Kate
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • pdf downloaden LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail