maart 2018

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Themanummer vennen van Midden-Brabant
  • Redactie
  • Veranderingen in landschap, beïnvloeding en beheer van de vennen bij Oisterwijk en Boxtel.
  • H. van Dam
  • Grond- en oppervlaktewater, pijlers onder de biodiversiteit van vennen.
  • K. Hanhart & E. Brouwer
  • Trends in de chemische samenstelling van het venwater van Midden-Brabant.
  • H. van Dam & E. Brouwer
  • Veranderingen in plantengroei van vennen bij Oisterwijk en Boxtel.
  • H. van Dam, E. Brouwer, D. Tempelman
  • Sieralgen in de vennen van de Kampina en Oisterwijk.
  • B.F. van Tooren
  • Veranderingen in de soortensamenstelling van kiezelwieren in vennen bij Oisterwijk en Boxtel.
  • H. van Dam, A. Mertens & J. van der Wal
  • Macrofauna, libellen en schietmotten in de vennen bij Oisterwijk en Boxtel.
  • D. Tempelman & M.J. Sanabria
  • De broedvogels van vennen in Midden-Brabant.
  • F.J.H. van Erve
  • Natuurherstel in het Winkelsven.
  • B.F. van Tooren
  • De Centrale vennen: tussen hoge pieken en diepe dalen.
  • E. Brouwer, H. van Dam, K. Hanhart & B.F. van Tooren
  • De Huisvennen: oeverkruid en/of beenbreek?
  • H. van Dam, K. Hanhart, E. Brouwer & F.J.H. van Erve
  • Buffering van het Galgeven bij Tilburg: te veel van het goede?
  • H. van Dam, E. Brouwer & K. Hanhart
  • Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood.
  • E. Brouwer, H. van Dam, B.F. van Tooren, K. Hanhart & F.J.H. van Erve
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.

  • Netwerk Groene Bureaus
  • Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail