september 2018

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden 25 jaar toegepast fauna onderzoek.
  • P.C. de Hullu
  • Hans Esselink, vrijdenkende vrijbuiter met een missie.
  • F.J.A. Saris
  • Fauna als randverschijnsel: kansen rondom voedselarme natuurgebieden.
  • M.E. Nijssen, M. Geertsma, J.T. Kuper, G.A. van Duinen & R. Versluijs
  • Habitateisen van brede geelgerande waterroofkever ontrafeld door af te dalen langs de voedselketen.
  • H.H. van Kleef, G. van Dijk, I. Scholten, E. Schreurs & J. Brouwer
  • Van bodemherstel naar herstel van fauna in een verzuurd heidelandschap.
  • J.J. Vogels, M.J. Weijters, H.L.T. Bergsma, R. Bobbink, H. Siepel, J. Smits & L. Krul
  • Casus; Bedreigde fauna en bijzonder beheer in defensieterreinen: drie praktijkvoorbeelden.
  • A.M.M. Braam
  • Casus; Stuifkuilen in de kustduinen in relatie tot fauna.
  • D. Groenendijk
  • Jaar van de Kievit.
  • W.A. Teunissen & H. van der Jeugd
  • Hoe voedzaam is het voedsel in onze bossen?
  • A.B. van den Burg
  • Beschermen van soorten van hogere trofische niveaus is een puzzel.
  • D. Bal
  • Worden vleermuizen verstoord door festivalmuziek?
  • J.T. Oudega, R. Janssen, A. van Hooff & R. Delbroek
  • Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur
  • R.G.M. Kwak, A.B. van den Burg, G.J.G. Dommerholt, A.R. van Kreveld, A.H.F. Stortelder & R.P.A. van Wijngaarden
  • Op weg naar een ontrafeling van voedselwebben
  • P.C. de Hullu
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting  het Limburgs Landschap.

  • Netwerk Groene Bureaus
  • Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail