september 2019

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Natuurinclusieve landbouw: voor boeren, burgers en biodiversiteit
  • A. van Doorn
  • Van soortenbescherming naar natuurinclusieve landbouw in grootschalig Zeeuws akkerland
  • C. Vreugdenhil & C. Jacobusse
  • Biodiversiteit op de akker door gewasdiversiteit
  • W. Sukkel, F. Cuperus & D. van Apeldoorn
  • Interview; Biologisch boeren: andere visie, andere opbrengst, andere bedrijfsvoering
  • P. van Bodengraven
  • Gras en Grutto. Ervaringen in Amstelland
  • M. Kuiper
  • Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit
  • J. Onrust, E. Wymenga & T. Piersma
  • Anders boeren in een weerbaar en volhoudbaar Fries laagveenlandschap
  • P. de Ruyter, J. van Rijen , J. Schouwenaars & T. Vogelzang
  • Natuurinclusieve landbouw op Schiermonnikoog
  • J.W. Erisman
  • Interview; Natuurinclusieve boer krijgt financiële hulp
  • R. Nijland
  • Versneld kantelen naar natuurinclusieve landbouw
  • K.S. Spoelstra & A. van Doorn
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van het Groninger Landschap en Brabants Landschap.

  • Netwerk Groene Bureaus

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail