november 2019

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Het blauwgroen trechtertje profiteert van natuurontwikkeling
  • Melchior van Tweel & Menno Boomsluiter
  • De sierlijke witsnuitlibel, een verrassende terugkeer
  • Roy van Grunsven & Gerdien Bos
  • De herkolonisatie van Nederlands leefgebied door steen- en boommarter sinds 1960
  • Sil Westra, Dick Bekker & Vilmar Dijkstra
  • De recente toename van het epifytische dwergwratjesmos in Nederland
  • Arno van der Pluijm
  • Interview: opnieuw leren samenleven
  • Paul van Bodengraven
  • Hamsteroortje
  • Laurens Sparrius
  • Toename biodiversiteit Nederlandse zeenaaktslakken door klimaatverschuiving
  • Peter H. van Bragt
  • Autobotanie: snelle planten kiezen de snelweg
  • Terug van weggeweest,de otter in Nederland
  • Loek Kuiters, Arjen de Groot, Dennis Lammertsma, Hugh Jansman, Jan ovenschen, Margreet Laar & Freek Niewold
  • Dassen niet onder de indruk van grootschalige wegverbreding
  • Bas Bakker, Jaap Mulder & Victor Loehr
  • Leren van succesvolle soorten
  • Theo Verstrael
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.

    

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail