december 1997

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Kleinschalig herstelbeheer in de Lemselermaten (Oost-Twente).
  • Eysink, A.Th.W. & O. de Bruijn
  • DVD bestellen Hydrologische maatregelen voor het herstel van blauwgrasland in de Bennekomse Meent.
  • Hoek, D. van der & W.G. Braakhekke
  • DVD bestellen Verzuring en eutrofiering van blauwgraslanden.
  • Lamers, L.P.M., M.C.C. de Graaf, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs
  • DVD bestellen Kleinschalig herstelbeheer in het Boddenbroek op het landgoed Twickel.
  • Bruijn, O. & J. Hofstra
  • DVD bestellen Restauratie van verzuurde laagvenen in infiltratiegebieden.
  • Bootsma, M.C., B. Beltman, A. Barendregt & T. van den Hoek
  • DVD bestellen Plaggen in een beekbegeleidend laagveen.
  • Boeye, D. & B. Verhagen
  • DVD bestellen Herstel van knopbiesvegetaties door plaggen in een kalkrijke, vochtige duinvallei.
  • Slings, Q.L.
  • DVD bestellen Het herstel van natte schraallanden.
  • Jansen, A.J.M., P.C. Schipper & S. van Opstal
  • DVD bestellen Tips voor herstel van natte schraallanden.
  • Jansen, A.J.M. & P.C. Schipper
  • DVD bestellen Van calciumarme en -rijke en van lokale en regionale systemen.
  • Jansen, A.J.M & P.C. Schipper
  • DVD bestellen Herstel van een pleistoceen blauwgrasland: het Stelkampsveld.
  • Rossenaar, A.J.G.A. & J.G. Streefkerk
  • DVD bestellen Herstel van verzuurde hooilanden in De Wieden.
  • Piek, H., J.H. van Slogteren & N. van Heijst