december 1998

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Basenrijke moerassen in BelgiŽ.
  • Dewyspelaere, J.
  • DVD bestellen De Europese projecten 'Bescherming van de Friese IJsselmeerkust ' en 'Kwelderplan Friesland Buitendijks'.
  • Hosper, U.
  • DVD bestellen de Habitatrichtlijn in de Europese kustgebieden; Zakynthos als voorbeeld.
  • Heesakker, M. & J. van Houten
  • DVD bestellen Vogel- en Habitatrichtlijn: de juridische meerwaarde in Nederland.
  • Goedhart, T.
  • DVD bestellen De Kamsalamander in Nederland en BelgiŽ.
  • Lenders, R. & I. Schops
  • DVD bestellen De Noordse woelmuis.
  • Bergers, P.
  • DVD bestellen Planta Europa, een Europees netwerk voor plantenbescherming.
  • Slikke, W. van der
  • DVD bestellen Beschermde habitats en soorten in Nederland en Vlaanderen.
  • Tooren, B.F. van, J. Dewyspelaere, R. de Wijs, K. Decleer, M. de Wilde & J. Thissen
  • DVD bestellen De Meervleermuis in Nederland en BelgiŽ.
  • Mostert, K. & A. Lefevre
  • DVD bestellen Het Naardermeer.
  • Meer, S. van der
  • DVD bestellen De zoetwatervissen genoemd in de Habitatrichtlijn.
  • Nie, H. de
  • DVD bestellen Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden.
  • Osieck, E.
  • DVD bestellen Vogel- en Habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese natuurbeleid.
  • Osieck, E.
  • DVD bestellen Europese financieringsinstrumenten voor de bescherming van soorten en habitats in BelgiŽ en Nederland.
  • Raeymaekers, G.