juli 2000

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Nieuwe poelen: maatwerk gewenst.
  • Creemers, R., R. Lenders & T. Stumpel
  • DVD bestellen Watersalamanders profiteren snel van nieuwe amfibiepoelen.
  • Buggenum, H.J.M. van
  • DVD bestellen Toekomst voor poelen?
  • Lenders, H.J.R., A.H.P. Stumpel & R.C.M. Cremers
  • DVD bestellen Herstelplan amfibiebiotopen Zeeuws-Vlaanderen 1998-2000.
  • Maas, P.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling voor behoud van de Boomkikker in Zuid-Eschmarke.
  • Braad, J.
  • DVD bestellen Poelenonderzoek in Vlaanderen.
  • Schops, I.
  • DVD bestellen Bezetting en kolonisatie van poelen door Kamsalamander en Bruine kikker in Twente.
  • Sluis, T. van der & R. Bugter
  • DVD bestellen Poelen vol libellen.
  • Jong, Th. de