november 2002

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Volkstelling onder broedvogels biedt gevarieerd beeld.
  • Saris, F.J.A., J.W. Vergeer, F. Hustings & C. van Turnhout
  • DVD bestellen Vogels van het boerenland: regionale verschillen.
  • Teunissen, W.A. & H. Schekkerman
  • DVD bestellen Twentse Wespendief bereikt krasse leeftijd.
  • Waardenburg, P.A.
  • DVD bestellen Ruimte voor vogels in Nederland: van Vogelwet tot Vogelrichtlijn.
  • Have, T.M. van der
  • DVD bestellen Natuur is economisch belangrijker dan de agrarische sector.
  • Straaten, J. van der
  • DVD bestellen De Vlaamse broedvogelatlas: voorlopige resultaten.
  • Vermeersch, G. & A. Anselin
  • DVD bestellen De Vlaamse Broedvogelatlas... en wat nu?
  • Anselin, A. & G. Vermeersch