november 2003

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Waarom een themanummer over ecologische netwerken?
  • Redactie
  • DVD bestellen Natura 2000: naar een Europees ecologisch netwerk van 'Speciale Beschermingszones'.
  • Decleer, K. & P.C. de Hullu
  • DVD bestellen De Ecologische Hoofdstructuur, ruggengraat van het Nederlandse natuurbeleid.
  • Bos, J. & P.C. de Hullu
  • DVD bestellen Meer geld voor EHS, maar halen doelen blijft onzeker.
  • Dirkx, G.H.P. & M.C.H. Witmer
  • DVD bestellen Het Vlaams Ecologisch Netwerk en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk: traag maar zeker?
  • Decleer, K.
  • DVD bestellen Natuurrapport 2003 laat zien: natuur kan niet leven van reservaten alleen.
  • Dumortier, M., A. Schneiders & E. Kuijken
  • DVD bestellen Beleidswijzigingen EHS: een bedreiging voor soorten?
  • Oostenbrugge, R. van, W. Geertsema, J.A.M. Janssen, M.J.S.M. Reijnen & C.C. Vos
  • DVD bestellen Ecologische streefbeelden geven regionale invulling van de EHS.
  • Verschoor, G. & F.W.B. van den Brink
  • DVD bestellen Ministerie van LNV werkt aan beter begrip EHS.
  • Steneker, E.S.M. & D. Logemann
  • DVD bestellen Investeren in natuur 2004-2007.
  • Vliet, G.M. van der
  • DVD bestellen Hoe belangrijk is agrarisch natuurbeheer voor de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur?
  • Kleijn, D.
  • DVD bestellen Hoe groot moet een natuurgebied zijn?
  • Berendse, F.
  • DVD bestellen Realisatie van robuuste verbindingen, van kennis naar praktijk.
  • Reijnen, M.J.S.M., P.F.M. Opdam & C.C. Vos
  • DVD bestellen Er zit te weinig beweging in de Ecologische Hoofdstructuur.
  • Bakker, J.P., R.M. Bekker, W.A. Ozinga & M.F. Wallis de Vries
  • DVD bestellen Fosfaat: knelpunt voor realisering EHS op voormalige landbouwgronden?
  • Chardon, W.J. & F.P. Sival
  • DVD bestellen Knelpunten bij bepaling P-beschikbaarheid in bodem.
  • Brouwere, K. de, U. de Gesquiere & R. Merckx
  • DVD bestellen Nieuwe natuur in een oud landschap.
  • Renes, J.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling versterkt het Witte Veen als EHS-kerngebied.
  • Veld, J.W. in 't & O. de Bruijn
  • DVD bestellen Het Vörgersveld op het landgoed Twickel, een bijzonder stukje EHS.
  • Bruijn, O. de & G.J.A. Roelofs
  • DVD bestellen Kalkrijke leem en kanaalkwel: kansen voor de EHS in Noord-Brabant.
  • Jalink, M.H.
  • DVD bestellen Natuur buiten de ecologische netwerken: onvoldoende beschermd!
  • Jansen, A.J.M.
  • DVD bestellen Wat is het perspectief voor de EHS en het VEN?
  • Brink, F.W.B., K. Decleer, M. Dumotier, A.J.M. Jansen & H.L. Schimmel - ten Kate