september 2004

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Het belang van zoet-zout overgangen.
  • Backx, J.J.G.M. & M.L. Meijer
  • DVD bestellen Het Volkerak-Zoommeer, schakel tussen Hollands Diep en Oosterschelde.
  • Tosserams, M.W.A.
  • DVD bestellen Snavelruppia, doelsoort bij brakwaterherstel?
  • Coops, H.
  • DVD bestellen Dynamiek terug in de delta.
  • Blauw, T.S., H.A. Haas & L.A. Adriaanse
  • DVD bestellen Levensgemeenschappen van Mollusken in de overgangsgebieden tussen zoet en zout.
  • Kuijper, W.J.
  • DVD bestellen Herstel van het estuariene landschap langs het Zuiderdiep.
  • Broek, T. van den & W.H.M. Cornelissen
  • DVD bestellen Getijduiker helpt bij ontwerp wetland.
  • Manen, H.A. van
  • DVD bestellen Meer ruimte voor natuurlijke procesen in het Schelde-estuarium.
  • Graveland, J.
  • DVD bestellen Herstel zoet-zoutovergangen in Noord Nederland.
  • Meijer, M.L., K. Borrius, M. van Wieringen & Z. Jager
  • DVD bestellen De Afsluitdijk als schakel tussen zoet en zout.
  • Vos, J.P.
  • DVD bestellen Lauwersmeer zonder snufje zout?
  • Klinken, A.C. van
  • DVD bestellen Herstelmaatregelen in een aantal brakke watersystemen.
  • Fortuin, A.W.
  • DVD bestellen Slufters, slufterachtige gebieden en kerven.
  • Kiezebrink, M.F.
  • DVD bestellen De Kerf geėvalueerd.
  • Kiezebrink, M.F.
  • DVD bestellen De monding van de IJzer in ere hersteld.
  • Hoffmann, M.
  • DVD bestellen Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart.
  • Peletier, H., H. Wanningen, B. Speelman & P. Esselink
  • DVD bestellen Plan Tureluur halverwege. Herstel brakwatermoeras langs de Oosterschelde.
  • Beijersbergen, J. & P.J. van der Reest
  • DVD bestellen Noard-Fryslān Būtendyks: van zoet naar zout.
  • Vries, H.J. de
  • DVD bestellen Vissen tussen zoet en zout.
  • Jager, Z., J. Kranenbarg & A.D. Vethaak
  • DVD bestellen Zeegras in Nederland.
  • Jong, D.J. de, M.M. van Katwijk & Z. Jager
  • DVD bestellen De Kier: een kleine stap naar een gezonde Delta.
  • Stoutjesdijk, C.I. & M.S.E. Burgers
  • DVD bestellen Zoet-zoutovergangen: waarom eigenlijk?
  • Wolff, W.J.
  • DVD bestellen Herstel zoet-zoutovergangen... even wennen.
  • Backx, J.J.G.M., H.A. Haas, M.L. Meijer, P.J. van der Reest & H.J. Schimmel - ten Kate
  • Natuurlijke zoet-zoutovergangen zijn een onmisbaar onderdeel van het watersysteem van Laag-Nederland. Herstel van de zoet-zoutovergangen biedt interessante mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van de biodiversiteit en het herstellen van de migratie van waterdieren binnen en tussen estuaria, rivieren, plassen, kleine binnenwateren en binnendijkse moerasgebieden. De artikelen in dit themanummer tonen aan dat er veel kennis aanwezig is om de benodigde herstelmaatregelen effectief uit te kunnen voeren en dat er bij de reeds uitgevoerde projecten aansprekende resultaten worden behaald. Voor de komende jaren staan diverse grote en ingrijpende herstelprojecten op de rol, zoals het Haringvliet, het Krammer-Volkerak en het Lauwersmeer. De uitvoering van deze projecten vereist een goede samenwerking tussen rijk, provincies en waterschappen en een nieuwe manier van omgaan met verzilting door de betrokkenen in de streek. Even wennen dus...