mei 2005

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Natuurmonumenten 100 jaar later.
  • Wams, T.J.
  • DVD bestellen Een eeuw broedvogels in het Naardermeer.
  • Wijs, W.J.R. de
  • DVD bestellen 100 jaar bosbeheer bij Natuurmonumenten: ingrijpen(d) veranderd.
  • Frentz, W.I. & H.N. Siebel
  • DVD bestellen 100 jaar heide en heidebeheer bij Natuurmonumenten.
  • Dirks, P.H.A.M. & N. van der Ploeg
  • DVD bestellen Laagvenen: teloorgang of eeuwige bloei?
  • Piek, H. & A. Boosten
  • DVD bestellen Hoogveenherstelproject FochteloŽrveen goed voor waterhuishouding en fauna?
  • Heiden, S.M. & N. Straathof
  • DVD bestellen Hoogveenvegetaties in het FochteloŽrveen.
  • Altenburg, W., M. Groeneweg & K. van der Veen
  • DVD bestellen 100 jaar zoeken naar balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming.
  • DVD bestellen Natuurmonumenten behoeft nieuw elan.
  • Saris, F.J.A.
  • Nederland heeft aan het begin van de 21e eeuw te maken met een ongekende economische groei; het landschap lijkt te veranderen in ťťn doorlopend stedelijk industrieel woonterrein. Het politieke klimaat is daarbij momenteel ingrijpend natuurvijandig geworden. Toch en misschien wel juist daarom is het jubileum van Natuurmonumenten een moment om met een aantal nieuwe initiatieven te komen. Deze initiatieven, hoe verschillend ook, zijn alle noodzakelijk om met een voor de natuurbescherming nieuw elan de komende eeuw in te gaan. In het onderstaande worden drie voorstellen kort besproken: Aanwezige kennis over diversiteit beter bundelen, Bundeling van natuurbeschermingsorganisaties en Ontwikkeling van sterke combinaties van stad en natuur.
  • DVD bestellen Schoonheid als drijfveer: 100 jaar landschap bij Natuurmonumenten.
  • Lochem-van der Wel, S. van & M. Purmer
  • DVD bestellen 100 jaar jacht bij Natuurmonumenten.
  • Broek, T.G.Y. van den
  • DVD bestellen De kleine fauna en de ontwikkeling van het soortenbeheer.
  • Broek, T.G.Y. van den & T. de Groot
  • DVD bestellen Een beeld van de begrazing bij Natuurmonumenten.
  • Piek, H.
  • DVD bestellen 100 jaar documenten: gebiedsinformatie bij Natuurmonumenten.
  • Aanholt, M.R.C.G. van den & W.M. de Bie
  • DVD bestellen 100 jaar verbreding, verdieping en politisering in de natuurbescherming.
  • Dekker, J.N.M. & T.E.M. van Leeuwen
  • DVD bestellen 100 jaar veranderingen in natuurbeheer bij Natuurmonumenten.
  • Piek, H. & B.F. van Tooren