september 2005

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Heiderestanten in zandig Vlaanderen, een zonnige toekomst?
  • Piessens, K., H.A.I. Stieperaere, T.E.V, de Beelde & M.A. Hermy
  • DVD bestellen Het misverstand over behoud van biodiversiteit van heidelandschappen met natuurdoeltypen.
  • Smidt, J.T. de
  • DVD bestellen De Serra de Estrela als referentiegebied voor herstel van heidelandschappen in de Lage Landen.
  • Jansen, J.
  • DVD bestellen Effecten van veranderingen in atmosferische stikstofdepositie op Nederlandse heide.
  • Berg, L.J.L. & J.G.M. Roelofs
  • DVD bestellen Grootschalige landschappen en heidebeheer: Dwingelderveld.
  • Everts, F.H., G.J. Baaijens, A.P. Grootjans, N.P.J. de Vries & A. Verschoor
  • DVD bestellen Heide op de Utrechtse Heuvelrug: vergroten en verbinden.
  • Geerdes, A. & H. van Arkel
  • DVD bestellen The heat(h) is on in Vlaanderen!
  • Blust, G. de, B. van der Veken & D. Maes
  • DVD bestellen Herstelbeheer in de heide: een overzicht van maatregelen in het kader van OBN.
  • Dorland, E., R. Bobbink & E. Brouwer
  • DVD bestellen Gerommel in de heide: een goed alternatief voor bekalking!
  • Haveman, R.
  • DVD bestellen Voorwaarden en risico's van herintroductie van planten.
  • Vergeer, P. & N.J. Ouborg
  • DVD bestellen Maaisel opbrengen: het recept voor snel herstel van heidevegetaties?
  • Bekker, R.M., L.J.L. van den Berg, R.J. Strykstra & R. Verhagen
  • DVD bestellen Grote grazers als grote zaaiers in heidegebieden.
  • Mouissie, A.M.
  • DVD bestellen Gaan begrazing op de natte heide en het Gentiaanblauwtje samen?
  • Ketelaar, R. & M.F. Wallis de Vries
  • DVD bestellen Heidebeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer.
  • Weersink, H.F.M.
  • DVD bestellen Heidebeheer moet anders voor reptielen!
  • Stumpel, A.H.P.
  • DVD bestellen Herstel van korstmossen op de heide.
  • Aptroot, A. & C.M. van Herk
  • DVD bestellen Hoe de Zadelsprinkhaan in het zadel te houden?
  • Reemer, M., R.F.M. Krekels & P.H. van Hoof
  • DVD bestellen Nog lange weg te gaan voor volledig herstel heide.
  • Tooren, B.F. van, R. Bobbink, R.M. Bekker, L.J.L. van den Berg, I.C. Knevel & H.L. Schimmel - ten Kate