maart 2009

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Verslag OBN-symposium
  • B.F. van Tooren
  • OBN: verbreding naar landschapsschaal krijgt vorm
  • A.M.P. de Wee-Barnas
  • Natuurherstel: van standplaats naar landschap
  • W.C.E.P. Verberk, A.P. Grootjans & A.J.M. Jansen
  • Sleutelfactoren en toekomstperspectief voor herstel van het Limburgse heuvelland
  • Casus: Herstel en herontwikkeling van zinkvegetatie
  • E.C.H.E.T. Lucassen, J.G.M. Roelofs & R. Bobbink
  • Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap
  • G.A. van Duinen, E. Brouwer, A.J.M. Jansen, J.G.M. Roelofs & M.G.C. Schouten
  • Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
  • H. Siepel, H. Siebel, T.J. Verstrael, A.B. van den Burg & J.J. Vogels
  • Casus: Faunagericht beheer op de Strabrechtse Heide
  • J.J. Vogels & J. Smits
  • Werk in uitvoering; Plaggen op het Otterlosche Zand
  • L.B. Sparrius & R. van de Vegte
  • Casus: Herstel van jeneverbesstruwelen
  • P.W.F.M. Hommel, M. Griek, R. Haveman, J. den Ouden & R.W. de Waal
  • Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen
  • C.J.S. Aggenbach, R.M. Bekker, U. Vegter & H.J. de Vries
  • Casus: Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen
  • R. van der Burg, A.J.M. Jansen & E. van Rosmalen
  • Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap
  • Laagveenherstel: soorten turven of het landschap boetseren?
  • L.P.M. Lamers, W.C.E.P. Verberk, J. Schouwenaars, M. Klinge, W.J. Rip, J.T.A. Verhoeven & G. Kooijman
  • Het belang van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap
  • E.J. Lammerts, M. Nijssen, A.P. Grootjans, A.M. Kooijman & A.P. Oost
  • OBN en Natura 2000: een natuurlijk koppel
  • M. Fellinger, A.T.W. Eysink & P.C. van der Molen