september 2009

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Een Themanummer over de Noordzee
  • De redactie
  • Gebiedsbescherming en biodiversiteit in de Noordzee
  • H.J. Lindeboom, H.J.L. Heessen, M.S.S. Lavaleye & M.F. Leopold
  • De Bruinvis in de Noordzee: ongrijpbaar visvarken verstrikt in visnetten en regelgeving
  • C.J. Camphuysen & A. Trouwborst
  • Haaien en roggen in de Noordzee
  • H.J.L. Heessen & J.R. Ellis
  • Eikapsels van roggen, zeldzamer dan ooit
  • A.W. Gmelig Meyling
  • De Noordkromp
  • R. Witbaard
  • Onderwatergeluid: één van de grootste bedreigingen van zeedieren
  • R.A. Kastelein
  • Wulk en Purperslak, naast TBT bedreigd door visserij en zandsuppletie
  • C.C. ten Hallers-Tjabbes & A.W. Gmelig Meyling
  • Klimaatverandering in de Noordzee: gevolgen voor vis
  • I. Tulp, R. van Hal, R. ter Hofstede & A.D. Rijnsdorp
  • De Noordzee ontdekken met Coastwatch
  • I. Span
  • Zwerfvuil in de Noordzee: klein afval met grote gevolgen
  • J.A. van Franeker
  • Zandwinning en kustsuppleties: het samengaan van kustverdediging en natuurbescherming
  • G.M. Janssen & M.J.C. Rozemeijer
  • Offshore windenergie: effecten op vogels
  • S. Dirksen, K.L. Krijgsveld & R.C. Fijn
  • Onderwaternatuur op harde substraten in de Noordzee
  • S. Bouma, W.M. Liefveld, W. Lengkeek & H.W. Waardenburg
  • Groen licht voor vogels
  • J. Marquenie, F. van de Laar & H. Poot
  • Visserijbeleid en natuurbeschermingsbeleid: één zee, twee werelden
  • A. Blees-Booij & S.J. van Leeuwen
  • Interview; Ruimte genoeg op zee
  • R. Nijland
  • Interview met Pavel Klinckhamers (Greenpeace) en Johan Nooitgedagt (Nederlandse Vissersbond)

  • Gebiedsbescherming in een variabel ecosysteem, problemen en mogelijkheden in de Noordzee
  • H.J. Lindeboom
  • Bescherming van biodiversiteit in de Noordzee: beleid en beheer
  • M. Harte & W. Broeksma
  • Aanwijzing beschermde gebieden op de Noordzee
  • M.M. Giesen
  • Beleid tot behoud mariene biodiversiteit Noordzee: werkt het ook?
  • S.J. van Leeuwen & J.P. Beck
  • Beschermde gebieden: ambitie nodig!
  • T.J.A. Rammelt
  • Herstelmogelijkheden voor de Noordzee
  • B.F. van Tooren, W. Broeksma, I.C. Knevel, S.J. van Leeuwen, H.J. Lindeboom, H.L. Schimmel-ten Kate & L. van der Veen
  • Mededeling ZKO
  • Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • Internationale verdragen en kaarten beschermde gebieden NL + B